Image
nainen labrassa

Tietoa VEBICistä

Mikä VEBIC on?

VEBIC on Vaasan yliopiston monitieteinen energian ja kestävän kehityksen tutkimus- ja innovaatioalusta. Se vastaa tehokkaan energialiiketoiminnan paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin tarpeisiin sekä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseen. VEBIC kokoaa yhteen huippututkijat, monipuolisen tutkimusinfrastruktuurin, liike-elämän ymmärryksen, kansainväliset verkostot ja julkishallinnon tuen. Tutkimusalusta yhdistää voimansa yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta sillä olisi mahdollisimman laaja yhteiskunnallinen ja yritysvaikuttavuus.

VEBICin missio ja visio

VEBICin visio vuodelle 2030: VEBIC hillitsee ilmastonmuutosta edistämällä kestävää sekä reilua energiamurrosta vaikuttavan ja monitieteisen tutkimuksen kautta.

VEBICin missio vuodelle 2030: VEBIC on arvostettu pohjoismainen tutkimuskeskus ja yhteistyöalusta sekä luotettava, vahvasta yritysyhteistyöstä tunnettu konsortiokumppani EU:ssa. VEBICin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimien painopisteenä on uudistuvan ja resilientin sosioteknisen energiajärjestelmän kehittäminen sekä paikallisesta että globaalista näkökulmasta.  

Keskeiset tehtävät:

  • osallistaa ja pitää aktiivisesti yhteyttä sidosryhmiin
  • vahvistaa verkostoja ja yhteistyötä relevanteilla aloilla Vaasassa, Suomessa ja EU:ssa.
  • tukee, koordinoi ja tekee monitieteistä tutkimusta, kehitystä ja innovaatioita
  • tuottaa yliopistoa ja yrityksiä yhdistäviä palveluita, jotka keskittyvät TKI-toimiin, verkostoitumiseen, akateemisiin ja liike-elämän palveluihin sekä infrastruktuurin kehittämiseen.
  • hyödyntää tutkimusta

Painopisteet

VEBICillä on kaksi toisiinsa linkittyvää tutkimusohjelmaa, kolme tutkimuslaboratorioita ja yksi opetuslaboratorio. Tutkimusohjelma 1 painottuu tulevaisuuden resilientteihin energiajärjestelmiin ja Tutkimusohjelma 2 painottuu energiamurroksen hallintaan. VEBICin laboratoriot mahdollistavat innovatiivisen tutkimuksen ja testauksen, jotka liittyvät polttomoottoreihin, tulevaisuuden polttoaineisiin ja tulevaisuuden luotettavaan sähkö- ja energiajärjestelmäintegraatioon.

Image

VEBICin hallinto

VEBIC-tiimissä on johtaja, tutkimusohjelmapäälliköitä, projektipäälliköitä sekä tukihenkilökuntaa. VEBICin toiminta yhdistyy suoraan yliopiston akateemisiin yksiköihin tenure track -tutkijoiden kautta sekä laajemman, yksiköiden professorien ja tutkijoiden kanssa tehtävän yhteistyön kautta.

Image

Verkostot ja yhteistyö

VEBICin kumppanit

VEBICin yritysverkosto

VEBIC  toimii läheisessä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa Vaasan energiaklusterissa. Tutkimukseen ja kehitykseen liittyvän yhteistyön ja yhteiskehittämisen lisäksi VEBICin neuvoa-antava ohjausryhmä (Advisory Board) tuo esiin toimijoiden näkemyksen ja yhteiset intressit. Ryhmä koostuu paikallisen ekosysteemin tärkeimmistä yrityksistä, tutkimusorganisaatioista ja kunnallisista toimijoista.

Rahoituskumppanit: ABB, Citec, Danfoss/Vacon, Leinolat, Pohjanmaan kauppakamari, Business Finland (Tekes), Vaasan yliopisto, Vaasan Sähkö, Vaasa Parks, VEO, Wapice, Wärtsilä Finland

Yrityskumppanit: Veljekset Ala-Talkkari Oy, Skaala IFN Oy, EAB Group Oyj, The Switch, Viria,  Comsel Systems Oy, ALVA, Arcteq Oy, Westenergy Oy, Wega, EPV Energia Oy, Jyväskylän Energia

Muut organisaatiot: Vaasan kaupunki, Vaasan ammattikorkeakoulu, Novia, Helsingin yliopisto, Åbo Akademi, VASEK

yhteistyö

Yhteistyö

VEBIC toimii sidosryhmien kanssa läheisessä yhteistyössä eri tasoilla liittyen investointisuunnitelmiin, yhteisiin tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin ja yrityshankkeisiin. Toimimme kansallisellä ja pohjoismaisella tasolla johtavien toimijoiden kanssa. Euroopan tasolla VEBIC kuuluu European Technology and Innovation Platform Smart Networks for Energy Transition eli ETIP-SNET-verkoston työryhmään viisi, jonka aiheena on innovaatiot ja liiketoimintaympäristöön implementointi.

ETIP SNET

Vaasan yliopisto on jäsenenä VEBICin älyverkkolaboratorio FREESIn myötä DERlabissa, joka on hajautettuihin energiaresursseihin keskittyneiden, alan johtavien tutkimuslaboratorioiden ja tutkimuslaitosten kansainvälinen verkosto.

DERlab

Tietoja EnergyVaasasta

EnergyVaasa

Merinova käynnisti EnergyVaasan toiminnan vuonna 2001. EnergyVaasa on Pohjoismaiden johtava energiateknologian keskittymä ja Suomen viennin uusi veturi

Klusteriin kuuluu yli 160 alan yritystä, joista usea on alansa globaali markkinajohtaja. Yrityksissä työskentelee 12 000 ihmistä. EnergyVaasan yritysten liikevaihto on 5 miljardia euroa, josta 80 % tulee viennistä. Seudun valtava vientimyynti kattaa jopa250 % koko Suomen energiateknologiaviennistä. EnergyVaasa tunnetaan myös mittavista T&K-panostuksista, jotka ovat lähes kolminkertaistuneet muutamassa vuodessa. Samassa ajassa T&K-työntekijöiden määrä on jopa tuplaantunut.

EnergyVaasa -toiminta käynnistettiin Merinovan toimesta vuonna 2001, EnergyVaasan puuhamiehinä toimivat Merinovan hallituksen jäsenet Heikki Miilumäki (Wärtsilä), Juhani Pylkkänen (ABB) ja Jorma Pitkämäki (Vaasan kaupunki). EnergyVaasan tarkoituksena oli kytkeä keskeisiä vaikuttajatahoja Vaasassa Merinovan toimintaan, jotka eivät sillä hetkellä olleet Merinovan omistajina. Perustamisvaiheessa ryhmään kuuluivat yritykset.

EnergyVaasa-ryhmän tarkoituksena oli tuottaa ideoita OSKE-Ohjelmaan ja synnyttää energia-alan demoja eri puolille Vaasaa. EnergyVaasa toteutti 2000-luvun alussa mm. latokartanontien ja tarhaajantien risteyksessä olevan liikenneympyrän tuulivoimademon, Vaasan yliopistolla sijaitsevat pientuulivoimalat ja Technobotnian sähköauton.