Image
university building

Hankkeet

Tutustu yliopiston hankkeisiin

Vaasan yliopiston suurimmat ulkoista rahoitusta saaneet tutkimus-, kehitys- ja yhteistyöhankkeet. Voit etsiä hankkeita nimeltä tai eri toimijoiden kuten yliopiston tutkimusryhmien ja tutkimusalustojen mukaan.

Hanke Kesto Toimijat
Nuorten mielenterveyden tuki työelämässä - Julkinen toiminta ja hallinto, Kompleksisuustutkimus, Johtaminen
ORBIT - Ostrobothnian Regional space Business and InnovaTion - Digitaalinen talous, Johtaminen, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, Yliopistopalvelut
Maaseudun energia- ja liikenneköyhyys ilmiöinä (MaaElli) - InnoLab
UCSEdu: Yliopistokoulutuksen vahvistaminen Etelä-Pohjanmaalla -
KvarkenData - InnoLab, Digitaalinen talous, VEBIC
NextGen eli Tulevaisuuden hävikkiä vähentävä buffetruokailu - SC-Research, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen, VEBIC
Luonto osana nuorten hyte-palveluita (LuontoHYTE) - InnoLab
Green Battery - VEBIC
AENEAS - innovAtive ENErgy storage systems onboArd vesselS - VEBIC, Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
VEP - Vetytalouden mahdollisuudet ruokaketjussa - VEBIC, Johtaminen

Lisätietoja hankkeista:

Kiinnostaako hankeyhteistyö yliopiston kanssa?