Yhdessä etä- ja hybridityössä! Tutkimus työyksinäisyydestä ja ennaltaehkäisevän ja korjaavan toimintamallin kehittäminen (LEADIS 2)

Hankkeessa tuotetaan uutta tietoa sosiaalisesta hyvinvoinnista työelämässä: työyksinäisyydestä etä- ja hybridityön kontekstissa. Tutkimus pohjautuu tilastolliseen pitkittäisaineistoon sekä kerättävään haastatteluaineistoon. Työyksinäisyys on riski niin yksilöille kuin työyhteisöillekin, ja yksinäisyyden kokemukset ovat voimistuneet pandemian kuluessa. Hankkeessa kehitetään työyksinäisyyttä ennaltaehkäisevää ja korjaavaa kehittämismallia kolmen organisaation kanssa.

Hankkeen johtajat: Liisa Mäkelä ja Jussi Tanskanen

Ajankohtaista hankkeesta

Duration
Hankkeen kesto
-
Budget
Kokonaisbudjetti
136 363€
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Henkilöstöjohtaminen
Johtaminen
Personnel
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Hanketta koordinoiva organisaatio
Yhteistyökumppanit
Rahoittajat