Secure and Privacy Preserving Healthcare in the Residential Environment with Multimodal Distributed Network Data and Decentralized AI (SPHERE-DNA)

Suomen akatemia

SPHERE-DNA-projektin tavoite on parantaa asuinympäristössä käytettävien hajautettujen terveydenseurantajärjestelmien tietoturvaa ja yksityisyyden suojaa.

Projekti hyödyntää paikallisen differentiaalisen yksityisyyden ja hajautetun oppimisen yhdistelmää (LDP-FL) suojaamaan arkaluontoista dataa vuodoilta. Projektissa käytetään myös reunalaskentaa raakadatan siirtojen välttämiseen.

SPHERE-DNA tukeutuu monimuotoiseen dataan havainnointivaiheessa, ja käyttää tekoälyä yksittäisten datalähteiden yhdistämiseen.Koneoppimisen ja approksimaatiolaskennan teknologioita kehitetään nopeuttamaan turvallisuuteen ja yksityisyyden suojaan liittyen reunalaskennan ja epävakaiden tietoverkkojen kontekstissa.

SPHERE-DNA nopeuttaa pitkäaikaisen terveysseurannan siirtymistä sairaalasta asuinympäristöihin, mikä auttaa sairauksien varhaista diagnosointia ja niihin puuttumista, ja ohjaa terveydenhuoltoa taloudellisesti kestävään suuntaan.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
854 247€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Digitaalinen talous
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat