Ruokahävikin liiketoimintaekosysteemiä rakentamassa -PAJATSO

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta

PAJATSO-hankkeen päämääränä on kansallisen ruokahävikkitiekartan mukaisesti edistää hävikin vähentymistä uuden teknologian ja sosiokulttuurisen muutoksen avulla. Samalla tuetaan kestävän ruokajärjestelmän rakentumista. Lopputuotoksena syntyy ruokahävikin liiketoimintaekosysteemi.

Hanke keskeisimmät tuotokset jakaantuvat seuraaviin työpaketteihin:

  1. Ruokahävikkimittauksen automatisointi
  2. Ruokahävikin vähentämisen menetelmäpankki
  3. Ruokahävikkiratkaisujen levitysmekanismit

Vaasan yliopisto (SC-Research) on vastuussa työpaketeista 1 ja 2. Hanke on jatkoa SC-Researchissa tehdylle systemaattiselle ruokahävikin vähentämisen kehitystyölle, joka käynnistyi Etelä-Pohjanmaalla Ecowaste4Food-hankkeella 2017 ja jota vietiin eteenpäin ”Ruokahävikin vähentäminen julkisissa suurkeittiöissä” eli Wasteless-hankkeella 2019.

Hankekumppanit:
Luonnonvarakeskus
Lapuan kaupunki

Yhteistyötahot:
Oiwa Solutions Oy
Biovaaka Oy

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
232 000€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
139 000€
Kokonaisbudjetti
290 000€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
174 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
SC-Research
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio