ReWise - Demonstraatioalusta resurssiviisaille järjestelmille

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
112511€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
28128€
Kokonaisbudjetti
356031€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
140639€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Networked value systems NeVS
Rewise-hankkeessa tutkitaan resurssiviisauden strategioita sekä kehitetään virtuaalinen demonstraatio- ja tutkimusalusta, jonka tarkoituksena on auttaa teollisia yrityksiä ymmärtämään ja kokeilemaan resurssiviisaita toimintatapoja.

Lisäksi tutkimustyössä tullaan hyödyntämään elinkaarianalyysimenetelmää, jonka avulla voidaan arvioida ja todentaa ympäristövaikutuksia eri vaihtoehtojen välillä tuotteen elinkareen aikana. Hankkeessa myös kehitetään resurssiviisauden visioita yhdessä pohjalaisten, valmistavan teollisuuden pk-yritysten kanssa.  

Rewise-alusta toimii myös Vaasan yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulun monialaisena tutkimus-, kehittämis- ja innovaatioalustana sekä oppimisympäristönä. Alusta edistää resurssiviisaisiin teollisuusratkaisuihin ja ekosysteemeihin liittyvää tutkimusta ja opetusta Pohjanmaalla ja siten luo uutta osaamista alueelle. Lisäksi alusta, visiot ja demonstraatiot luovat uusia avauksia ja osaamista korkeakoulujen ja teollisuuden yhteiseen TKI-toimintaan. 

Projektipäällikko: Miia Lammi (VAMK) 
Projektivastaava (Vaasan yliopisto): Karita Luokkanen-Rabetino 
Tutkijat: Karita Luokkanen-Rabetino, Rodrigo Rabetino, Bening Mayanti, Laura Mettinen
Yhteyshenkilöt: Karita Luokkanen-Rabetino, Rodrigo Rabetino, Miia Lammi (VAMK)
Yhteistyökumppanit: Vaasan Sähköverkko (Vaasan Sähkö), KWH Mirka, Wärtsilä

Hankkeen LinkedIn-sivu