Maaseudun kuljetusten ja liikkumisen digiboksi

Maatalousrahasto logo
Valtakunnallinen tiedotushanke kerää, työstää ja jakaa tietoa siitä, kuinka 1.7.2018 voimaan astuva laki liikenteen palveluista vaikuttaa maaseudulla kuljetuksiin ja liikkumiseen. Lakimuutos muun muassa vähentää liikenteen viranomaissääntelyä, helpottaa alan yrittäjyyttä sekä ohjaa digitaalisuuden lisäämiseen kuljetuksissa. Hankkeessa viestintä keskittyy sen konkretisoimiseen, kuinka muutos voidaan hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla erilaisissa maaseudun pk-yrityksissä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä maaseudun pk-yritysten valmiuksia liikenteen ja kuljetusten muutokseen sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen. Maaseudun kuljetuksiin kannattaa kiinnittää huomiota, koska pitkät etäisyydet ja ohuet kuljetusvirrat nostavat kuljetuskustannuksia.

Tietoa kerätään koko Suomesta ja jaetaan valtakunnallisesti. Tiedonjako tapahtuu pääasiassa sähköisiä kanavia hyödyntäen, kuten webinaareilla, Youtube-videoilla, facebook-ryhmässä ja erilaisten tekstien tuottamisella sekä osallistumalla tapahtumiin.

Hankkeen viralliset verkkosivut löytyvät osoitteesta www.vtt.fi/maasdigiboksi

Hankkeen rahoittaja on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma / Valtakunnalliset hankkeet. Hankeaika on 1/2018-2/2020. Hankkeen pääkoordinoija on Vaasan yliopiston Levón-instituutti. Kumppanina toimii Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Yhteyshenkilö: Heli Siirilä

Kesto
Hankkeen kesto
-
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit