GRETA— Vihreä murros! Väline alueelliseen älykkääseen erikoistumiseen Itämeren alueella

Interreg Baltic Sea Region EU
GRETA-hanke (Green Transformation! A Policy tool for Regional Smart Specialisation in the Baltic Sea Area), edistää Euroopan unionin vihreän kehityksen ohjelman eli Green Dealin tavoitteita. Hankkeessa keskitytään kahteen Green Dealin alaan: uusiutuvaan energiaan ja kiertotalouteen.

Hankkeessa tutkitaan alueiden roolia kestävän kehityksen monitasoisessa toteuttamisessa.

GRETA-hankkeessa selvitetään, miten alueet voivat toteuttaa vihreän kehityksen tavoitteita älykkään erikoistumisen strategioilla sekä mitä toimijoita, resursseja ja politiikkavälineitä strategioiden toteuttamiseen tarvitaan. Hanke on jatkoa LARS-hankkeelle (2017–2020), jossa kartoitettiin Itämeren alueiden innovaatioverkostoja ja analysoitiin yritysten, yliopistojen, julkisen hallinnon ja järjestöjen yhteistyön hyviä käytäntöjä. GRETA-hanke ottaa mukaan ympäristötoimijat pohtimaan sitä, miten vihreä siirtymä saadaan aikaiseksi alueellisten toimijoiden yhteistyöllä.  Selvitämme tutkimuksen, sääntelyn, poliittisen tahdon ja talouden välisiä suhteita vihreän siirtymän toteuttamisessa.

Lue lisää GRETA-hankkeesta englanninkieliseltä sivulta.

Hankkeen koordinaattori: Jerker Johnson, Pohjanmaan liitto
Hankkeen tutkijat Vaasan yliopistossa: Antti Mäenpää, Seija Virkkala, Åge Mariussen, Juuso Jääskeläinen
Yhteyshenkilöt Vaasan yliopistossa:  Antti Mäenpää, Seija Virkkala
Hankekumppanit: Pohjanmaan liitto, Region Västerbotten (Ruotsi), Päijät-Hämeen liitto, Lithuanian Institute of Agrarian Economics (Liettua), Ministry of Environmental protection and Regional Development (Latvia), Lithuanian Innovation Centre (Liettua).

Pohjanmaan liitto logo
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
87 090€
Kokonaisbudjetti
396 911€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Julkinen toiminta ja hallinto
Johtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio