Global mobility of employees - GLOMO

Image
Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
3947612€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
682902€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Henkilöstöjohtaminen
Johtaminen
GLOMO on EU:n Horisontti2020-ohjelmasta rahoitusta saanut kansainvälinen tutkimushanke. Hanke syventyy kansainväliseen työliikkuvuuden tutkimukseen ja kouluttaa alan jatko-opiskelijoita omassa tohtoriohjelmassaan.

GLOMO-hanke perustuu professoreiden väliseen kansainvälistä työliikkuvuutta tutkivaan yhteistyöverkostoon. Hankkeeseen on valittu yhteensä 15 kansainvälistä tutkijaa 8 eurooppalaisesta yliopistosta, joiden erillisistä tutkimushankkeista GLOMO koostuu.

Tutkijoiden omien väitöskirjatutkimustensa lisäksi hankkeessa tehdään julkaisuja kansainvälisiin lehtiin ja kirjaan, johon kootaan koko hankkeen tulokset sekä kehitetään työkalu yritysten kansainvälisen henkilöstön johtamisen arviointiin. Tutkijat tekevät myös vaihtojaksoja sekä hankkeeseen osallistuvassa toisessa yliopistossa, että jossakin yrityksessä ulkomailla. Vaasassa yhteistyökumppanina toimii Wärtsilä.

Mukana ovat Vaasan yliopiston lisäksi University of Bamberg, Copenhagen Business School, Cranfield University, Institute for Employment Research, Toulouse Business School, Vrije Universiteit Amsterdam ja Airbus SAS.

Hanke on saanut liki neljän miljoonan euron rahoituksen EU:n Horisontti2020 -ohjelmasta (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN)), josta Vaasan yliopiston osuus on reilut puoli miljoonaa euroa.

Vaasan yliopistossa hankkeessa toimivat tutkijat Vesa Suutari, Liisa Mäkelä, Olivier Wurtz ja Adam Smale. Hankkeen yhteyshenkilöt Vaasan yliopistossa ovat professori Vesa Suutari ja tutkijatohtori Olivier Wurtz.