Global mobility of employees - GLOMO

Euroopan unionin osarahoittama
GLOMO on EU:n Horisontti2020-ohjelmasta rahoitusta saanut kansainvälinen tutkimushanke. Hanke syventyy kansainväliseen työliikkuvuuden tutkimukseen ja kouluttaa alan jatko-opiskelijoita omassa tohtoriohjelmassaan.
Image

GLOMO-hanke perustuu professoreiden väliseen kansainvälistä työliikkuvuutta tutkivaan yhteistyöverkostoon. Hankkeeseen on valittu yhteensä 15 kansainvälistä tutkijaa 8 eurooppalaisesta yliopistosta, joiden erillisistä tutkimushankkeista GLOMO koostuu.

Tutkijoiden omien väitöskirjatutkimustensa lisäksi hankkeessa tehdään julkaisuja kansainvälisiin lehtiin ja kirjaan, johon kootaan koko hankkeen tulokset sekä kehitetään työkalu yritysten kansainvälisen henkilöstön johtamisen arviointiin. Tutkijat tekevät myös vaihtojaksoja sekä hankkeeseen osallistuvassa toisessa yliopistossa, että jossakin yrityksessä ulkomailla. Vaasassa yhteistyökumppanina toimii Wärtsilä.

Mukana ovat Vaasan yliopiston lisäksi University of Bamberg, Copenhagen Business School, Cranfield University, Institute for Employment Research, Toulouse Business School, Vrije Universiteit Amsterdam ja Airbus SAS.

Hanke on saanut liki neljän miljoonan euron rahoituksen EU:n Horisontti2020 -ohjelmasta (Marie Skłodowska-Curie Innovative Training Network (ITN)), josta Vaasan yliopiston osuus on reilut puoli miljoonaa euroa.

Vaasan yliopistossa hankkeessa toimivat tutkijat Vesa Suutari, Liisa Mäkelä, Olivier Wurtz ja Adam Smale. Hankkeen yhteyshenkilöt Vaasan yliopistossa ovat professori Vesa Suutari ja tutkijatohtori Olivier Wurtz.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
3 947 612€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
682 902€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
Henkilöstöjohtaminen
Johtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio
Yhteistyökumppanit
Rahoittajat