Future Ready Harbour Concept – Towards Sustainable Maritime Ecosystem

Business Finland logo
Future Ready Harbour Concept – Towards Sustainable Maritime Ecosystem on Business Finlandin rahoittama yhteiskehittämishanke.

Hankkeen tavoitteet ovat:

  • Rakentaa konsortio kestävän tulevaisuuteen tähtävän meriteollisuuden ekosysteemin toimijoista, joka auttaa ja tukee suomalaisten yritysten mahdollisuuksia kehittää liiketoimintamahdollisuuksia ja innovatiivisia ratkaisuja kasvavien maailmanmarkkinoiden tarpeisiin.
  • Luoda tutkimuksen ja kehityksen tiekartta tulevaisuuden satamaa varten, jossa määritellään tärkeimmät tutkimuksen ja tuotekehityksen osaalueet  ja kehityspolut, ja joka tunnistaa konkreettisia TRL 6 tason ratkaisuihin pyrkiviä hankeideoita. Lisäksi tiekartta auttaa tunnistamaan ja määrittelemään tehtäviä ja rooleja organisaatioiden kesken.
  • Yhteiskehittämishankkeen tehtävänä on myös tehdä ehdotus ja suunnitelma ensimmäiselle yhteisinnovointihankkeelle.

Lue lisää hankkeesta hankkeen englanninkieliseltä sivulta.

Future ready harbour concept – towards sustainable maritime ecosystems
Kesto:  01.08.2020-31.01.2021
Rahoittaja: Business Finland/ Co-creation-hanke
Muut rahoittajat: Vaasan yliopisto
Ulkoinen rahoitus: 60 000 €
Kokonaisbudjetti: 100 000 €
Vastuuhenkilö: Suvi Karirinne
Hankkeen muut tutkijat: Rodrigo Rabetino, Seppo Niemi, Hannu Laaksonen, Kimmo Kauhaniemi, Petri Helo, Anne Mäkiranta, Jagdesh Kumar, Karita Luokkanen-Rabetino
Hankkeen yhteyshenkilöt: Suvi Karirinne, Rodrigo Rabetino
Tutkimusalustat ja tutkimusryhmät: VEBIC, Uusiutuvat energiat, Älykkäät sähköjärjestelmät , NEVS, Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Vastuuorganisaatio: Vaasan yliopisto
Yhteistyökumppanit: VASEK, Kvarken Ports

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
60 000€
Kokonaisbudjetti
100 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Uusiutuvat energiat
Älykkäät sähköjärjestelmät
Networked value systems NeVS
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Johtaminen
Tekniikka ja innovaatiojohtaminen
Hanketta koordinoiva organisaatio
Yhteistyökumppanit