EUNICE – European University for Customised Education

Euroopan unionin osarahoittama
EUNICE rakentaa tulevaisuuden Euroopan korkeakoulua – se tuo kansainvälisiä mahdollisuuksia koko Vaasan yliopiston henkilökunnalle ja kaikille opiskelijoille.

Eurooppalainen korkeakoulutus on muuttumassa voimakkaasti. Tulevaisuudessa menestyäkseen yliopistot tarvitsevat kansainvälisiä ja pitkäaikaisia kumppanuuksia korkeakoulutuksessa ja korkeatasoista digitaalista opintotarjontaa.

Vaasan yliopisto on perustanut yhdessä kuuden eurooppalaisen korkeakoulun kanssa EUNICE-verkostoyliopiston. Verkosto tukee koulutusta ja tutkimusta, jolla ratkaistaan yhteiskunnallisia haasteita yhdessä alueiden teollisuuden, työelämän sekä sosiaalisten ja kulttuuristen yhteisöjen kanssa.

EUNICE-verkostoyliopisto tarjoaa opintoja, joiden sisällöt perustuvat laadukkaaseen tutkimukseen, haastavien yhteiskunnallisten ilmiöiden ratkaisemiseen ja työelämän tarpeisiin. Ensivaiheessa hankekumppaniyliopistot tarjoavat verkkokursseja toisilleen ja myöhemmin hankkeessa suunnitellaan yhteisesti tuotettuja opintoja. Virtuaalista oppimista tukemaan suunnitellaan ja perustetaan virtuaalinen laboratorio. Verkostoyliopisto toimii alustana, jossa yliopistojen tutkijat, opiskelijat ja työelämäkumppanit yhdessä ratkovat ongelmia.

EUNICE tarjoaa:

  • henkilökunnalle ja opiskelijoille mahdollisuuksia kansainvälisiin kokemuksiin ja verkostoihin
  • korkeatasoista digitaalista opintotarjontaa, joka antaa opiskelijoille joustavat ja laaja-alaiset opiskelumahdollisuudet
  • mahdollisuuden saada kansainvälistä opetuskokemusta sekä tukea ja resursseja opintojaksojen digitalisointiin
  • yliopistoyhteisöllemme mahdollisuuksia eurooppalaisiin yrityskumppanuuksiin, uusiin ideoihin ja vertaisoppimiseen sekä laajempaan tutkimusinfrastruktuuriin

EU-rahoitteinen (Erasmus+) verkostoyliopisto on saanut vuosille 2020–2023 viisi miljoonaa euroa, josta Vaasan yliopiston osuus on noin 670 000 euroa.

EUNICE – European University for Customised Education

Kesto: 01.11.2020-31.12.2023
Rahoittaja: Erasmus +
Muut rahoittajat: Vaasan yliopisto
Ulkoinen rahoitus: 5 000 000 €
Kokonaisbudjetti: 6 249 999 €
Projektikumppanit: 

  • Poznan University of Technology (PUT)  Puola (koordinaattori)
  • Brandenburg University of Technology Cottbus- Senftenberg (BTU) Saksa
  • University of Cantabria (UC) Espanja
  • University of Mons (UMONS) Belgia
  • University of Catania (UNICT) Italia
  • Polytechnic University of Hauts-de-France (UPHF) Ranska

Vastuuhenkilöt: Ivanka Capova ja Mona Enell-Nilsson

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
5 000 000€
Ulkoinen rahoitus, Vaasan yliopiston osuus
671 232€
Kokonaisbudjetti
6 249 999€
Kokonaisbudjetti, Vaasan yliopiston osuus
839 040€
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat