Digitalisaatio-Akatemia: Pilotointi, toiminnan kehittäminen ja valtakunnallisen mallin luominen (DA-PITO)

Suomen kansallisena tavoitteena on olla uuden teknologian ja innovaatioiden kilpailukykyinen kehittäjä, nopea omaksuja ja paras soveltaja. Tämä edellyttää 2020-luvulle tultaessa rajat ylittävää, joustavaa ja uusia muotoja hakevaa yhteistyötä esimerkiksi korkeakoulujen ja yrityselämän välillä. Lisäksi meillä on oltava kykyä vahvistaa ja tuottaa osaamista nopeatempoisesti, taitoa sitouttaa osaajia ja valmiutta tukea alueellisia, monenkeskisiä ja kaikkia hyödyttäviä innovaatioekosysteemejä.
Image

Digitalisaatio-Akatemia on uudenlainen, teollisuuden ja korkeakoulujen yhdessä akuuttiin tarpeeseen räätälöimä malli, jolla tavoitellaan ennakkoluulottomasti uusia ratkaisuja digi-osaajapulaan. Digitalisaatio-Akatemia tukee Vaasan seudun energiaklusterin sekä alueen korkeakoulujen muodostaman osaamiskeskittymän vetovoimaa ja menestystä myös kansainvälisesti. Tavoitteena on saada aiempaa useampia energia-alan osaajia hakeutumaan seudulle ulkomailta töihin ja opiskelemaan sekä sitouttaa heitä alueelle.

Vaasan yliopiston tutkimusalusta InnoLabin toteuttamassa ja Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittamassa DA-PITO -hankkeessa analysoidaan Digitalisaatio-Akatemian pilottikauden (2018-2020) toiminta ja luodaan malli akatemian kehittämiseksi ja sen toiminnan konseptoimiseksi ja skaalaamiseksi. Talent Boost  -ohjelman hengessä hankkeessa myös selvitetään, miten Digitalisaatio-Akatemia onnistuu tukemaan ulkomaisten, Suomessa koulutuksensa saaneiden osaajien sijoittumista Suomen työmarkkinoille.

Hankkeen nimi: Digitalisaatio-Akatemia: Pilotointi, toiminnan kehittäminen ja valtakunnallisen mallin luominen (DA-PITO)
Hankkeen johtaja: Mari K. Niemi (InnoLab)
Kesto: 1.6.2019–31.12. 2020.
Rahoittaja: Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM)
Ulkoinen rahoitus: 98 000 euroa
Budjetti: 149 000 euroa
Tutkimusalusta: InnoLab
YhteyshenkilöMari K. Niemi 
Hankkeen tutkijat ja muut henkilöt: Sorin Dan, Khuram Shahzad, Shah Rukh Shakeel, Johanna Kalliokoski, Rathan Alagirisamy.

Uutisia hankkeeseen liittyen

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
98 000€
Kokonaisbudjetti
149 000€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
InnoLab