CEE4WES - Circular Economy Ecosystem for Waste-to-Energy Sector

Business Finland logo
Ilmastonmuutos, luonnonvarojen ylikulutus, alati kasvavat jätemäärät sekä tiukkenevat poliittiset ohjausmekanismit vauhdittavat jäte-energia-alan siirtymistä kiertotalouteen.

Suomalaisilla jäte-energia-alan toimijoilla on hyvät mahdollisuudet läpimurtoinnovaatioiden kehittämiselle ja kaupallistamiselle.  CEE4WES-hankkeessa pyritään edistämään suomalaisyritysten mahdollisuuksia vastata jäte-energia-alla ilmeneviin liiketoimintamahdollisuuksiin tunnistamalla ekosysteemin keskeiset toimijat sekä rakentamalla toimijoiden tunnistamiin, keskeisiin TKI-alueisiin ja potentiaalisiin hankepolkuihin pohjautuva kiertotalouden tiekartta.  

Projektivastaava: Karita Luokkanen-Rabetino
Yhteyshenkilö: Karita Luokkanen-Rabetino
Tutkijat: Karita Luokkanen-Rabetino, Rodrigo Rabetino Sabugo, Joel Songok, Suvi Karirinne, Jaana Rahko, Aino Myllykangas

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
50 385€
Kokonaisbudjetti
83 976€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Strateginen liiketoiminnan kehittäminen
Taloustiede
Johtaminen
Laskentatoimi ja rahoitus
Älykkäät sähköjärjestelmät
Hanketta koordinoiva organisaatio
Rahoittajat