Biokaasun hyödyntämismahdollisuudet Pohjanmaalla

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä biokaasuliiketoiminnan ja biokaasun käytön lisäämiselle Pohjanmaalla teknistaloudellisten selvitysten, mittausten ja yhteisten toimintamallien luomisen kautta.

Tarkastelun kohteena on erityisesti biokaasun käyttöön liittyvät mahdollisuudet, haasteet ja pullonkaulat jätehuollon ja -logistiikan, teollisuuden tutkimus- ja koetoiminnan, meriliikenteen sekä kasvihuoneteollisuuden ja energiatuotannon konteksteissa. Lisäksi hankkeessa tutkitaan mm. biokaasun liikennepolttoainekäytön ympäristöystävällisyyttä mittaamalla metaanipäästöjä biokaasubusseissa ja tutkimalla biokaasukäyttöisen raskaan kaluston kestävyyttä ja huoltotarpeita.

Hankkeen nimi: Biokaasun hyödyntämismahdollisuudet Pohjanmaalla
Projektipäällikko: 
Kirsi Spoof-Tuomi
Projektivastaava: Karita Luokkanen-Rabetino 
Tutkimusryhmä Vaasan yliopistossa: Energian ja kestävän kehityksen tutkimusalusta Vebic ja uusiutuvan energian tutkimusryhmä 
Projektin kesto:
 01.03.2020- 28.02.2022
Päärahoittaja ja muut rahoittajat: Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Vaasan yliopisto, Wärtsilä, Westenergy, Stormossen ja Wasaline
Ulkoinen rahoitus: 269 228€
Hankkeen kokonaisbudjetti: 314 035 €
Yhteyshenkilöt: Karita Luokkanen-Rabetino, Kirsi Tuomi-Spoof, Carolin Nuortila, Petra Berg, Aino Myllykangas
Yhteistyökumppanit: Wärtsilä, Westenergy, Stormossen, Wasaline, Jeppo Biogas, Remeo ja Österbottens Svenska Producentförbundet

 

Hankkeen tuloksia

Loppuraportti: Biogas Utilization Opportunities in Ostrobothnia Region : findings from the project

Spoof-Tuomi, K.; Arvidsson, H.; Nilsson, O.; Niemi, S. Real-Driving Emissions of an Aging Biogas-Fueled City Bus. Clean Technol. 2022, 4, 954-971. https://doi.org/10.3390/cleantechnol4040059

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Ulkoinen rahoitus
269 228€
Kokonaisbudjetti
314 035€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Uusiutuvat energiat
Hanketta koordinoiva organisaatio