BID4E: Business and Innovation Development for Enterprises

Interreg Bothnia-Atlantica
Pohjanmaan liitto logo
Monella valmistavan teollisuuden pk-yrityksellä Botnia-Atlantica-alueella on rajalliset valmiudet, työkalut ja verkostot kansainvälistää liiketoimintaansa. BID4E-hankkeen tavoitteena on vahvistaa pk-yritysten välisiä verkostoja mm. järjestämällä työpajoja, joissa suomalaiset ja ruotsalaiset yritykset kohtaavat. Hanke käynnistyi tammikuussa 2019.

Hankkeen sivut: BID4E

Hankkeen nimi: BID4E
Hankkeen kesto: 1/2019-6/2021
Hankkeen yhteyshenkilö Vaasan yliopistossa: Juha Arrasvuori
Hankekumppanit: Vaasan yliopisto (konsortion johtaja), Tampereen yliopisto (Seinäjoen yliopistokeskus)Luulajan teknillinen yliopisto ja Mittuniversitetet.
Rahoittajat: EU Interreg Botnia-Atlantica-ohjelma, Region Västerbotten, Pohjanmaan liitto, Vaasan yliopisto, Tampereen yliopisto (Seinäjoen yliopistokeskus), Luulajan teknillinen yliopisto ja Mittuniversitetet.
Budjetti: 794 025 euroa.

Kesto
Hankkeen kesto
-
Budjetti
Kokonaisbudjetti
794 025€
Yksiköt ja ryhmät
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
SC-Research
Henkilöt
Vastuuhenkilö Vaasan yliopistossa
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio