Älyverkon ja joustavien energiaresurssien tutkimusympäristö SGFER

Euroopan aluekehitysrahasto EAKR
Vipuvoimaa EU:lta
SGFER-hankekokonaisuuden tavoitteina on: VEBIC SmartGrid-ympäristön mikroverkkojen tutkimusta, testausta, konseptointia ja niiden kaupallistamisen nopeuttamista tukevan PHIL1- laitteistokokonaisuuden toteuttaminen ja käyttöönotto, PAC - laiteympäristön päivittäminen ja VEBIC SmartGrid-laboratorion palvelukonseptin kehittäminen.

Hankekokonaisuudessa kehitettävä mikroverkkokokonaisuus mahdollistaa älyverkkojen suojalaitteiden ja uusiutuvan energiatuotannon / akkuvarastojen tehoelektronisten suuntaaja- / liityntälaitteiden toimintojen vuorovaikutuksen tutkimuksen niiden yhteensopivuuden ja luotettavan toiminnan kannalta.

SGFER-hankekokonaisuus lisää yhteistyömahdollisuuksia, kehittää osaamista ja yhteiskehittämistä VEBIC SmartGrid-laboratorion ja yritysten kanssa, tehostaa suoraan kohderyhmään kuuluvien yritysten tki-prosessia ja nopeuttaa uusien tuotteiden kaupallistamista. Hankkeen tuotokset lisäävät VEBIC SmartGrid-laboratorion kiinnostavuutta kansainvälisissä korkeakoulu- ja tutkimuslaboratorioverkostoissa.

 

Älyverkon ja joustavien energiaresurssien tutkimusympäristö (SGFER) + investointihanke

Kesto:  01.10.2020-31.05.2022
Rahoittaja: EAKR /Pohjanmaan liitto
Muut rahoittajat: Vaasan yliopisto
Ulkoinen rahoitus: 128 514 + 64 400
Kokonaisbudjetti: 160 643 + 92 000
Vastuuhenkilö: Suvi Karirinne
Hankkeen muut tutkijat: Kimmo Kauhaniemi, Katja Sirviö, Hossein Hafezi, Mazaher Karimi

Hankkeen Yhteyshenkilö/t: Kimmo Kauhaniemi

Tutkimusalustat / tutkimusryhmät joihin liittyy hankevastaavan ja tutkijoiden kautta: VEBIC, Älykkäät sähköjärjestelmät
Vastuuorganisaatio: Vaasan yliopisto
Projektikumppanit: VAMK
Yhteistyökumppanit: ABB, Arcteq, Danfoss, Schneider Electric ja Vaasan Sähköverkko

Duration
Hankkeen kesto
-
Units and groups
Hankkeeseen osallistuvat Vaasan yliopiston toimijat
VEBIC
Älykkäät sähköjärjestelmät
Personnel
Yhteyshenkilöt
Hanketta koordinoiva organisaatio
Projektikumppanit
Yhteistyökumppanit