Lukeminen ja tenttiin valmistautuminen

Kirjallisuuden lukeminen on keskeinen osa yliopisto-opiskelua. Tieteelliset kirjat ja artikkelit ovat kunkin tieteenalan omaa kieltä, jonka omaksuminen on osa oppimisprosessia.

Usein omaksuttavat tekstimäärät ovat suuria, jolloin tärkeää on kyky erottaa teksteistä pääkohdat ja olennaisin tieto sekä tiivistää lukemaansa.

Erilaisten lukemistapojen, silmäilyn, perusteellisen lukemisen ja kertaamisen, hallinta edistävät tekstien omaksumista. Lukemiseen harjaantuu opintojen edetessä ja mm. aikaisemmat tiedot aiheesta vaikuttavat opiskeltavan asian sisäistämiseen.

Tentti on jokaiselle opiskelijalle tärkeä tilanne, jossa osoitetaan ko. aihealueen osaamisen taso. Osa tenttimisen taitoa on kyky kestää tenttijännitystä. Jännitys oikeassa kohdassa lisää keskittymiskykyä ja auttaa pääsemään parempiin tuloksiin.

Huolellinen tenttiin valmistautuminen vähentää tenttijännitystä. Etenkin ensimmäisiä kertoja tenttiin osallistuessa jännitystä voi lisätä myös itse tenttitilanteessa toimimisen jännittäminen. Opintojen suorittaminen -sivulta kohdasta Keskitetysti kampuksella järjestettävät tentit löydät Vaasan yliopiston ohjeet tenttitilaisuuksia varten.

Jokaisella opiskelijalla on oma tapansa toimia tenttitilanteessa. Yhden, melko hyvän tavan mukaan tentti kannattaa aloittaa lukemalla kysymyspaperi huolella läpi ja aloittaa kirjoittaminen helpoimmasta kysymyksestä. Aluksi on hyvä listata olennaisimmat asiat kysymyksen aihealueesta ja kirjoittaa vastaus näiden ydinasioiden ympärille. Tärkeää on, että vastaa annettuun kysymykseen, eikä kirjoita asian vierestä tai paisuta tekstiä liiaksi, sillä määrä harvemmin korvaa laadun.

Tässä yksi ohje tehokkaaseen lukemiseen:

  • varaa riittävästi aikaa
  • keskity vain lukemiseen
  • lue tavoitteellisesti: mieti, mitä haet kirjasta
  • silmäile ja esikatsele kirja aina ensin
  • tutustu sisällysluetteloon
  • selaa kirja kannesta kanteen, ”ime” otsikot
  • lue kirja "sukellellen", tarkentaen esim. tärkeinä pitämiäsi kohtia
  • lue kokonaan se mikä tuntui vieraalta/mielenkiintoiselta tai mitä luennoilla on painotettu
  • tee omia muistiinpanoja paperille.