Vaasan yliopisto kiinnostaa hakijoita – Maisteriohjelmien hakijamäärä kasvoi yli 40 prosenttia

Uutisen oletuskuva
Kandidaattiohjelmissa aloituspaikkoja on noin joka kahdeksannelle hakijalle.
Vaasan yliopiston kandidaattiohjelmiin tuli 6.4. päättyneessä korkeakoulujen yhteishaussa yhteensä 4079 hakemusta, mikä on aloituspaikkoihin suhteutettuna viime vuoden tasoa. Korkeakouluihin haettiin yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteishaussa, jolloin hakijan oli mahdollista hakea opiskelupaikkaa yhteensä kuudesta korkeakoulusta. Kaikkiaan hakijoita korkeakoulujen yhteishaussa oli 152 000.

Vaasan yliopistossa suosituin hakukohde myös tänä vuonna oli kauppatieteellisen tiedekunnan kandidaattiohjelma, jossa 210 opiskelupaikkaa tavoittelee yhteensä 2868 hakijaa. Filosofisessa tiedekunnassa eniten hakemuksia (411) saapui hallintotieteiden kandidaattiohjelmaan. Humanistisella koulutusalalla suosituin oli viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma 221 hakemuksella. Yhteensä filosofiseen tiedekuntaan hakemuksia saapui 795 ja aloituspaikkoja on tarjolla 205. Teknillisessä tiedekunnassa energia- ja informaatiotekniikan koulutukseen saapui 127 hakemusta. Tiedekunnan kauppatieteellisen alan ns. teollisuusekonomikoulutukseen hakijoita oli 228. Aloituspaikkoja teknillisessä tiedekunnassa on yhteensä 120. Kandidaattiohjelmien aloituspaikoista 50–70 prosenttia on varattu ensikertalaisille hakijoille.

Valintakokeet kandidaattiohjelmiin ovat touko-kesäkuussa. Opiskelijavalinnan tuloksista ilmoitetaan viimeistään 1. heinäkuuta. Hakijoille tarjotaan korkeakoulujen yhteishaussa yhtä opiskelupaikkaa. Vaasan yliopistoon valittavat opiskelijat saavat opiskeluoikeuden sekä kandidaatin että maisterin tai diplomi-insinöörin tutkintoon.

Maisteriohjelmat houkuttelivat erityisen hyvin

Yliopistoon valitaan uusia opiskelijoita myös aikaisemman tutkinnon tai avoimessa yliopistossa suoritettujen opintojen perusteella. Alemman korkeakoulututkinnon suorittaneet voivat hakea suoraan maisteriohjelmiin.

Suomenkielisiin maisteriohjelmiin saapui 824 hakemusta, mikä on 42,3 prosenttia viimevuotista enemmän. Opiskelupaikkaa tarjotaan 125 hakijalle. Suosituin hakukohde oli Henkilöstöjohtamisen maisteriohjelma 164 hakemuksella.

Aikaisemmin päättyneessä englanninkielisten maisteriohjelmien haussa hakemuksia 145 aloituspaikkaan saapui 1160. Avoimen yliopiston väylän kautta noin 20 aloituspaikkaa tavoitteli tänä vuonna 48 hakijaa.

Lisätietoja:
hakijapalvelut(at)uwasa.fi
Asiantuntija, hakijapalvelut Jaana Istolahti, p. 029 449 8166
Palveluvastaava, opiskelijapalvelut Helena Höglund, p. 029 449 8152

Mitä mieltä olit jutusta?