Draamaa hoivakodissa – yliopistotutkimuksen tulokset näyteltiin vanhuksille

Uutisen oletuskuva
Suomen Akatemian tutkijatohtori ja Vaasan yliopiston yliopistotutkija Catharina von Koskull on tarkastellut tuoreessa tutkimuksessaan yhteiskunnallisesti tärkeää aihetta eli asukkaiden ja henkilökunnan tunnekokemuksia hoivakodissa.
Hän on myös esittänyt tutkimustuloksensa uusin keinoin – teatterina oman tutkimuksensa kohteille.
– Mikäli ymmärrämme vanhusten tunteita, pystymme kehittämään hoivapalveluita heidän hyvinvointiaan paremmin tukeviksi, sanoo von Koskull.
Tutkimustulosten mukaan moni vanhus kokee yksinäisyyttä, vaikka asuukin hoivakodissa.

Uusimassa Vaasan yliopiston Research News -julkaisussa haastateltu Catharina von Koskull sanoo halunneensa tutkia, miltä tuntuu asua hoivakodissa pysyvästi ja saada käsityksen vanhusten tavallisista arkipäivän tunteista.

– Palvelututkimuksessa tunteita on tähän mennessä tutkittu lähinnä tyytyväisyyden näkökulmasta, mutta itse olin kiinnostuneempi yksilöllisimmistä tunteista.

Von Koskull toteutti laajan, kahdeksan kuukautta kestäneen kenttätutkimuksen suomenruotsalaisessa Hagaron hoivakodissa Helsingissä.

– Olin siellä 2–3 päivänä viikossa, havainnoin, tein haastatteluja ja kävin keskusteluja hoivakodissa asuvien vanhusten sekä henkilökunnan kanssa. Osaksi autoin myös päivittäisessä hoivakodin arjessa. Halusin saada käsityksen tunnekokemuksista silloin kun ne ilmenivät, enkä halunnut tarkastella tiettyjä etukäteen määriteltyjä tunneskaaloja.

Pelko, turvallisuus, yksinäisyys, ystävyys ja ilo olivat merkittävimpiä von Koskullin tunnistamia tunteita.

– Vaikka vanhukset asuvat hoivakodissa, he tuntevat itsensä silti yksinäisiksi, sanoo von Koskull viitaten tutkimustuloksiinsa.

Tiede kohtaa taiteen

Kenttätutkimuksen ja analysointivaiheen jälkeen Von Koskull dramatisoi yhdessä Drama och Teater -yhdistyksen ja teatteri-ilmaisun opettajan kanssa tutkimustulokset. Jotta teatteriesitys olisi ollut mahdollisimman uskottava, käsikirjoitus annettiin työstettäväksi seniorinäyttelijöiden teatteriryhmälle.

Esitys näyteltiin hoivakodissa, jossa katsomassa oli niin vanhuksia, työntekijöitä, hoivakodin johtajia kuin asukkaiden sukulaisiakin.

– Velvollisuuteni tutkijana on antaa tutkimukseni tulokset myös heille, joita olen tutkinut. Pyrin löytämään vaihtoehtoisia tapoja tutkimustulosten välittämiseen, von Koskull sanoo.

Tutkimustuloksista tehty esitys koostui kuudesta eri kohtauksesta. Yksi niistä kertoi siirtymisestä – vanhuksen tunnekokemuksista ensimmäisenä päivänään hoivakodissa. Toinen kohtaus kuvasti pelon tunteita ja kolmas käsitteli itsetuntoa ja ystävyyttä.

– Sain erittäin hyvää palautetta yleisöltä. He nauttivat siitä ja sanoivat esityksen kuvastaneen heidän tunteitaan ja ajatuksiaan varsin hyvin. He sanoivat myös, että tutkimuslöydökset esitettiin heille kunnioittavasti. Tämä oli minulle suuri helpotus, sillä olin ennen ensi-iltaa peloissani siitä, että vanhukset käsittäisivät esityksen väärin tai tuntisivat, että heidän kustannuksellaan pilailtiin.

Von Koskull kertoo halunneensa tutkia teatterin käyttöä tapana kehittää ja innovoida vanhuspalveluita.

– Draama voi kehittää empatiakykyä ja sillä voidaan vaikuttaa vanhusten hyvinvointiin. Palvelututkimuksessa ja -innovoinnissa huomio on usein liiaksi kiinnittynyt teknisiin ratkaisuihin ja ehkäpä draama voi toimia tässä inhimillisenä vastakohtana.

Hän toivoo, että jatkossa sama esitys voitaisiin näytellä myös muissa hoivakodeissa.

Koskull.jpg

Catharina von Koskull, kuva: Satu Aaltonen

Yliopistotutkija Catharina von Koskull on alun perin kotoisin Ruotsista. Ennen nykyistä tehtäväänsä Vaasan yliopiston Markkinoinnin yksikössä hän toimi 14 vuotta Hankenilla keskittyen palvelututkimukseen.

Lisätiedot:

Catharina von Koskull, yliopistotutkija, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8113,
sähköposti: catharina.von.koskull(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?