Ministeri Risikko vieraili yliopistolla professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotisjuhlaseminaarissa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopistossa vietettiin sosiaali- ja terveyshallintotieteen professori Pirkko Vartiaisen 60-vuotisjuhlaseminaaria 14.5. Juhlavieraiden joukossa oli yliopistolaisia ja yhteistyökumppaneita Vartiaisen elämän varrelta.
Kuva: Sirpa Perälä

Pääpuhujana oli sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko, joka muisteli kiitospuheessaan Vartiaisen urakehitystä ja saavutuksia vuosien varrella.

Seminaarissa julkaistiin Vartiaisen merkkipäivän kunniaksi tehty juhlakirja Hyvinvointijärjestelmät muuttuvassa toimintaympäristössä (Acta Wasaensia). Juhlakirjan ovat toimittaneet sosiaali- ja terveyshallintotieteen yliopistonlehtori, dosentti Seija Ollila ja tutkijatohtori Harri Raisio, jotka ovat vastanneet myös seminaarijärjestelyistä.

Ministeri Risikko on osallistunut juhlakirjan kirjoittamiseen aiheenaan ”Tutkittua tietoa, osaamista ja hyvää johtamista”. Otsikko kuvailee hyvin Pirkon ominaisuuksia, selvensi Risikko juhlayleisölle. Juhlakirjan kirjoittamiseen on osallistunut yhteensä 39 henkilöä, jotka edustavat yliopistoyhteisöä ja erilaisia kotimaisia ja kansainvälisiä yhteistyökumppaneita. Kirja on saatavilla yliopiston julkaisusivuilta.

verkkoon_vartiainen_ollila_raisio.jpg

Juhlaseminaariyleisö täytti Tritonian Nissi-auditorion. Lämminhenkisten kiitospuheiden runsaus on hyvä osoitus Vartiaisen hyvistä yhteistyö- ja verkostoitumistaidoista. Rehtori Matti Jakobsson korosti Vartiaisen roolia sosiaali- ja terveyshallintotieteen kasvamisessa yhdeksi yliopiston merkittävimmiksi oppiaineiksi ja kiitti erityisesti Vartiaiselle tärkeän deliberatiivisen demokratian tutkimuksen menestystä. Julkisjohtamisen professori Ari Salminen muisteli myös kiitospuheessaan Vartiaisen menestyksekästä uraa, joka sai alkunsa julkisjohtamisen oppiaineesta.

Muiden puhujien joukossa olivat muun muassa kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri, Vaasan kaupungin perusturvajohtaja Jukka Kentala, sosiaalihallintotieteen professori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta ja dekaani Hannu Katajamäki. Vartiaista muistivat myös entiset opiskelutoverit ja erilaisten yhteistyökumppaneiden edustajat (mm. VSHP, VAMK, Setlementtiliitto, Pohjanmaan liitto, THL, BoWer, YTHS, Sosiaalipsykiatrinen yhdistys). Juhlapuhujat kuvailivat Vartiaista helposti lähestyttäväksi, lämminhenkiseksi, positiviiseksi ja sinnikkääksi.

Professori Pirkko Vartiainen toimii sosiaali- ja terveyshallintotieteen professorina ja yksikön johtajana filosofisessa tiedekunnassa. Vartiainen johtaa lisäksi Deliberatiivisen hyvinvointipolitiikan tutkimusryhmää. Vartiaisen erikoisalaa ovat hyvinvoinnin ja hyvinvointijärjestelmien kehittäminen, kansalaisten osallistumista edistävään deliberatiivisen demokratiaan liittyvät tutkimuskohteet, kuten kansalaisraadit, sekä kompleksisuuden johtamisen ja pirullisten ongelmien kysymykset.

Mitä mieltä olit jutusta?