Väitös: Älykkäiden sähköverkkojen kehitys voi antaa voimasi takaisin

Uutisen oletuskuva
Rayko Toshevin tuotantotalouden väitöskirja analysoi sähkön hinnan riskitasoja ja arvioi älykkäiden sähköverkkojen tuotekehitysprojekteja sekä teknologiamahdollisuuksia reaalioptio-hinnoittelumenetelmällä.
– Analysoin pohjoismaisen sähköpörssin Nord Pool Spotin markkinahintoja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa sekä Virossa ja laskee markkinariskitason käyttäen rahoituksen alalla tyypillisiä menetelmiä kuten volatiliteettia ja Value at Risk -menetelmää, sanoo Toshev.
Väittelijän mukaan rahoituksen alalla käytetyt markkinariskin mittausmenetelmät kuten VaR, sopivat myös älykkäiden sähköverkkojen markkinariskin mittaamiseen.

Kyseisten riskimittarien avulla hän hahmottelee tulevaisuuden skenaarioita älykkäiden sähköverkkojen kehittämiseen ja laskee teknologiaprojektien reaalioptioarvoja.

– Tulosten perusteella voidaan päätellä rahoituksen salkunhallinnassa käytettävien yleisten rahoituksen menetelmien olevan sopivia mittaamaan älykkäiden sähköverkkoprojektien markkinariskiä, hän sanoo.

Voimaa takaisin verkkoon

Energiamarkkinoiden tarjoamalla dynaamisella hinnoittelulla sekä sähköyhtiöiden asentamilla älykkäillä mittareilla kuluttajien on nyt mahdollista myydä sähköä takaisin verkkoon ja käydä sillä kauppaa normaalin hyödykkeen tavoin.

– Uusi markkinaympäristö yhdistettynä lisätuotannon kehitykseen antaa merkittäviä mahdollisuuksia teknisiin innovaatioihin, sanoo Toshev.

Toshevin väitöstutkimuksen tavoitteena on lisätä myös tietoa ja ymmärrystä älyverkkoteknologian nykytilasta ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Hän tuo tutkimuksessaan esiin alan tulevaisuuden skenaarioita.

Riskimallit ja strategia kannattaa yhdistää

Haastatteluilla, kyselyillä ja tapaustutkimuksilla kerättyä tietoa on käytetty tutkimuksessa myös yritysten strategioihin vaikuttavien tekijöiden tarkasteluun.

Sähkönhinnan riskianalyysi osoitti laskevaa volatiliteettia Nord Pool -markkinan perustamisesta johtuen ja vahvaa korrelaatioita keskenään yhdistettyjen alueiden välillä. Prosessi koostuu historiallisesta simulaatiosta ja Monte Carlo -simulaatiosta käyttämällä hyväksi Nord Pool Spotin markkinahintatietoja sekä laskemalla voittojen ja tappioiden jakauman kvantiilin yli tavoitehorisontin.

– Strateginen analyysi osoitti tarvetta suuremmalle joustavuudelle resurssien jakamisessa, sanoo Toshev.

Toshevin työ korostaa rahoituksen riskimallien ja yrityksen strategioiden yhdistämisen käytännöllisyyttä investoijille sekä yrityksen johdolle.

– Tällainen yhdistetty viitekehys auttaa vähentämään uuden teknologian kehitysprojektien riskiä, hän arvioi.

Toshevin mukaan se auttaa muodostamaan vastauksia todennäköisiin ja epätodennäköisiin skenaarioihin, jotka sisältävät moneen eri tekijään liittyvän päätöksenteon parametreja. Lisäksi se tarjoaa myös työkaluja yhtenäisyyden saavuttamiseen älykkäiden sähköverkkojen eri sidosryhmien erilaisten strategioiden välillä.

Väitöstiedot

M. Sc. Rayko Toshevin väitöskirjatutkimus ”Risks and Prospects of Smart Electric Grids Systems measured with Real Options” tarkastetaan perjantaina 1. huhtikuuta 2016 klo 12 alkaen auditorio Kurténissa (Tervahovi). Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Stefan Bojnec (University of Primorska) ja kustoksena professori Josu Takala.

Lisätiedot

Rayko Toshev, puh. 040 848 5994, sähköposti: rayko.toshev(at)uwasa.fi

Toshev, Rayko (2016) Risks and Prospects of Smart Electric Grids Systems measured with Real Options. Acta Wasaensia 346.

Tilaukset ja pdf

Mitä mieltä olit jutusta?