Syksyn haku Vaasan yliopistoon käynnissä

Uutisen oletuskuva
Korkeakoulujen syksyn yhteishaku tammikuussa 2017 alkaviin korkeakouluopintoihin käynnistyy keskiviikkona 7. syyskuuta klo 8.00. Vaasan yliopistoon on tänä syksynä mahdollista hakea kauppatieteellisen alan opintoihin sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan. Haku tapahtuu sähköisesti Opintopolku-palvelussa viimeistään 21. syyskuuta klo 15.00.
_

Haku ylioppilaille kauppatieteelliseen tiedekuntaan

Vaasan yliopiston kauppatieteelliseen tiedekuntaan valitaan syksyn haussa 20 uutta opiskelijaa kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintoon. Aloituspaikoista vähintään 16 paikkaa (80 %) varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville.

Syksyn haussa ovat mukana johtamisen ja organisaatioiden sekä markkinoinnin kandidaattiohjelmat. Johtamisen ja organisaatioiden kandidaattiopinnot pohjautuvat kolmeen ydinosaamisalueeseen: liiketoiminnan ymmärtämiseen, ihmisten johtamiseen sekä itsensä johtamiseen. Markkinoinnin opinnoissa opiskelijat oppivat kuluttajien käyttäytymisen vaikutuksista yritykseen sekä mahdollisuuksista vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä erityisesti tuotesuunnittelun ja markkinointiviestinnän keinoin.

Kauppatieteellisen tiedekunnan syksyn valinta perustuu ylioppilastutkintotodistuksesta saatavien pisteiden yhteismäärään, valintakoetta ei järjestetä.

Haussa suosittu sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma Helsingissä

Syksyn haussa on mukana myös pääosin Helsingissä toteutettava sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelma. Maisteriohjelman toteuttamisesta ja sisällöstä vastaa Vaasan yliopisto. Sosiaali- ja terveyshallintotieteen maisteriohjelmaan valitaan 20 opiskelijaa.

Ohjelmaan valitut opiskelijat suorittavat hallintotieteiden maisterin tutkinnon (120 op), jonka pääaine on sosiaali- ja terveyshallintotiede.  Koulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa sosiaali- ja terveydenhoitoalan hallinnollista, taloudellista ja johtajaosaamista sekä esimiesvalmiuksia ja kouluttaa osaavaa henkilöstöä sosiaali- ja terveydenhoitoalalle. Ohjelmaan haetaan tänä vuonna toista kertaa. Viime vuonna ohjelma oli erittäin suosittu, 20 opiskelupaikkaa haki 318 hakijaa.

Valinta perustuu hakijan aikaisempaan korkeakoulututkintoon ja -opintoihin, valintakoetta ei järjestetä.

Korkeakoulujen syksyn yhteishaun tulokset julkaistaan viimeistään 25. marraskuuta.

Lisätietoja:
Palveluvastaava Juhani Moisio, puh. 029 449 8135
www.uwasa.fi/hakijat

Mitä mieltä olit jutusta?