Henkilöstöjohtaminen hukassa pk-yrityksissä – parannus toisi tuottavuusloikan

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston HERMES-ohjelmassa tutkitaan henkilöstöjohtamisen haasteita erityisesti pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Henkilöstöjohtamista ja etenkin esimiestyötä olisi pk-yrityksissä varaa parantaa. Tuloksena voisi olla kunnon tuottavuusloikka.
Kysely- ja haastattelututkimus sadassa suomalaisessa pk-yrityksessä.

Vaasan yliopiston johtamisen yksikön henkilöstöjohtamisen tutkimusryhmässä on parhaillaan käynnissä tutkimusohjelma, joka keskittyy pienten ja keskisuurten yritysten henkilöstöjohtamiseen. Siinä tutkitaan muun muassa henkilöstöjohtamisen tilaa, kehittämistarpeita ja yhteyttä yrityksen tuloksellisuuteen. Kiinnostuksen kohteena ovat lisäksi henkilöstöjohtamisen ketterät käytännöt.

– Jo nyt näemme, että pk-yrityksissä on paljon käyttämätöntä henkilöstöjohtamisen potentiaalia, sanoo hanketta vetävä johtamisen professori Riitta Viitala Vaasan yliopistosta.

Viitalan mukaan pk-yrityksissä voitaisiin pienilläkin kehittämistoimenpiteillä hyödyntää henkilöstöjohtamista entistä paremmin yrityksen kilpailutekijänä.

– Iso tuottavuusloikka voitaisiin tehdä laittamalla kuntoon muutama henkilöstöjohtamisen asia – esimerkiksi esimiestyö, sujuvaa toimintaa ohjaavat yhteiset pelisäännöt ja osaamisen kehittäminen, Viitala sanoo.

 

Esimiestoiminta kaipaa kehittämistä

Hankkeen ensimmäisessä osatutkimuksessa toteutettiin tapaustutkimus 11 yrityksestä. Tuloksena oli, että erityisesti esimiestoimintaa kannattaisi pk-yrityksissä selkiyttää ja kehittää – myös esimiesten itsensä takia.

Nyt tutkimuksessa on meneillään hanke, jossa toteutetaan kysely- ja haastattelututkimus sadassa suomalaisessa pk-yrityksessä.

Viitala kertoo, että tutkimushankkeissa pyritään vastaamaan siihen, millä henkilöstöjohtamisen käytännöillä voidaan vastata pk-yritysten tarpeisiin. Lisäksi tutkitaan, millaisia ovat pk-yrityksiä palvelevat ketterät ja joustavat henkilöstökäytännöt.

– Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin laatia käytännöllisiä toimintamalleja pk-yritysten ketterän henkilöstöjohtamisen tueksi, sanoo Viitala.

Tutkimusohjelma kestää vuoden 2018 loppuun saakka. Siihen on saatu rahoitusta Tekesiltä, Työsuojelurahastolta, Liikesivistysrahastolta ja Pohjanmaan kauppakamarilta. Hanke toteutetaan yhteistyössä Lappeenrannan yliopiston ja Työterveyslaitoksen tutkijoiden kanssa.

Hankkeessa Vaasan yliopistolta työskentelevät professori Riitta Viitalan lisäksi tutkimusjohtaja Mikko Luoma sekä tutkijat Susanna Kultalahti, Jenni Kantola, Timo-Pekka Uotila, Helena Kosola, Katja Ekman, Sanna Skyttälä ja Anne Merikoski.

Lue lisää HERMES-hankkeen blogista.

Lisätiedot:
Professori Riitta Viitala, p. 029 449 8431, riitta.viitala(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?