T&K–yhteistyö perustuu suhteen sosiaaliseen pääomaan

Uutisen oletuskuva
Asiakassuhteeseen liittyvä sosiaalinen pääoma on kriittisessä roolissa, etenkin kun tutkimus- ja kehityspalveluita pyritään tuottamaan mahdollisimman laadukkaasti ja tehokkaasti. Näin osoittaa Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä tehty tutkimus.
(kuva: flickrcc)

Yhteistyöstä sopiminen, tiedon vaihto yhteistyön aikana ja hedelmällinen yhteistyö edellyttävät toimittaja-asiakassuhteeseen liittyvää sosiaalista pääomaa.

Koska T&K-yhteistyö perustuu pitkälti hiljaisen tiedon hyödyntämiseen ja on toimittajan näkökulmasta asiakkaalle läpinäkymätöntä, T&K -palveluiden toimittajan on syytä kiinnittää erityistä huomiota asiakkaan arvonkokemukseen. Tähän voidaan vaikuttaa esimerkiksi pitämällä kiinni aikatauluista, kertomalla myöhästymisistä hyvissä ajoin, tekemällä viimeisteltyä työtä kireistä aikatauluista huolimatta ja keskustelemalla asiakkaan kanssa projektin toteuttamiseen liittyneistä, voitetuista haasteista.

– Luottamus rakentuu yhdessä tekemisen kautta ajan kuluessa, mikäli kokemukset yhteistyöstä ovat myönteisiä, professori Marko Kohtamäki kertoo.

T&K-palveluiden vaihdanta sisältää paljon epävarmuuksia, sekä toimittajalle että asiakkaalle. Esimerkiksi tuotekehitysprojektiin liittyvä tieto ennen projektia on hyvin läpinäkymätöntä eri osapuolille.

– Asiakkaan voi olla vaikea nähdä tilausta tehdessään yhteistyön lopputulosta tai tuntea kovin tarkasti toimittajan osaamisia ja toisaalta T&K-palvelun toimittajan on vaikeaa etukäteen ymmärtää asiakkaan odotuksia tai projektiin sitoutuvia kustannuksia, Kohtamäki selittää.

Arvostetussa Industrial Marketing Management -lehdessä julkaistu tutkimus osoittaa toimittaja-asiakassuhteeseen liittyvän sosiaalisen pääoman merkityksen T&K-palveluiden suorituskykyvaikutuksille.

Mitä mieltä olit jutusta?