Vaasan yliopisto kerää kansalaisten kokemuksia piilokorruptiosta

Uutisen oletuskuva
Epätervettä verkottumista, valta-aseman väärinkäytöksiä? Vaasan yliopisto kerää kansalaisten kertomuksia ja kokemuksia piilokorruptiosta Suomessa. Professori Ari Salmisen johtaman tutkimusryhmän tarkoituksena on kertomusten avulla kartoittaa Suomessa tapahtuvaa korruptiota, joka poikkeaa ilmikorruptiosta ja on siten vaikeammin havaittavissa. Kansalaiskysely alkaa 15. syyskuuta ja päättyy 15. lokakuuta.
"Piilokorruptiolla tarkoitamme epäeettistä ja korruptiivista toimintaa, joka ei ole näkyvää eikä välttämättä tule ilmi", sanoo tutkimusryhmää johtava professori Ari Salminen.

Suomalainen korruptio näyttäytyy vähäisenä kansainvälisissä vertailuissa. Muualla yleisempiä korruption muotoja, kuten lahjontaa Suomessa tavataan vähän. Suomessa korruption voidaan useimmiten katsoa olevan erilaista; enemmän piilossa olevaa.

Salmisen johtama Piilokorruption anatomia Suomessa -työryhmä tarttuu haastavaan aiheeseen keräämällä tutkimusta varten vapaamuotoisia kertomuksia kansalaisten kokemuksista.

– Piilokorruptiolla tarkoitamme epäeettistä ja korruptiivista toimintaa, joka ei ole näkyvää eikä välttämättä tule ilmi. Piilokorruptiossa esimerkiksi poliittista tai taloudellista valtaa käytetään väärin vaikka toimitaan muodollisesti lakien ja säädösten puitteissa. Piilokorruptiolle on lisäksi tyypillistä, että suositaan pieniä piirejä ja suljettuja verkostoja. Yhteisiä varoja, etuja ja valtaa jaetaan arveluttavin perustein omille jäsenille, sanoo professori Ari Salminen, joka on tunnettu korruption, etiikan ja hyvän hallinnon tutkijana.

Piilokorruptiosta seuraa, että toiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys vähenevät, ja samalla yleinen luottamus yhteiskunnan instituutioihin heikkenee.

Salmisen mukaan kaikenlaiset kokemukset ja kertomukset kansalaisilta ovat erittäin tervetulleita. Kertomuksen pituudella ei ole väliä ja sen voi lähettää nimettömänä. Vastauksia käytetään vain tutkimukseen.

– Vastauksia käsitellään ehdottomalla luottamuksella, eikä vastaajista kerätä mitään tietoa, josta heidät voitaisiin tunnistaa, Salminen sanoo.

Kertomuksen voi lähettää lomakkeella osoitteessa: https://eforms.uwasa.fi/lomakkeet/4386/lomake.html

 

Lisätiedot:

Ari Salminen, professori emeritus, Julkisjohtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto, p. 029 449 8342, ari.salminen(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?