Opiskelu kesällä 2013

Uutisen oletuskuva
Opintojen etenemistä voi edistää kesäajan opiskelulla. Vaasan yliopisto järjestää kesällä 2013 kaksi kesätenttipäivää lauantaina 15.6. ja 6.7.2013 klo 12–15.

Kesätenttiin ilmoittaudutaan normaalisti WebOodin kautta. Lisätietoja kesätenteistä Luotsin kansliapalveluista.

Sähköisten tenttien tarjontaa voit seurata sähköisessä tenttipalvelussa Mitä voi tenttiä? -sivulla.

Mikäli opiskelet kesällä päätoimisesti (5 op/kk), voit hakea ko. kuukausille kesäopintotukea. Kesätukeen oikeuttava suoritus tulee tehdä 15.9. mennessä. Kesätukeen oikeuttavia suorituksia ovat esim. tentti, essee, luentopäiväkirja tai muu harjoitustyö, tutkielma, harjoittelu. Tarkempia tietoja kesäajan opintotuesta ja hakuohjeet kohdasta Opintotuki kesän ajalle.

Perustutkinto-opiskelija voi hakea puoltoa suorittaakseen valmistumista edistäviä ja yliopiston koulutusprofiilin mukaisia opintoja Vaasan kesäyliopistossa ja Vaasan yliopiston Avoimessa yliopistossa tai muussa yliopistotasoisia opintoja tarjoavassa yksikössä. Puolto on aina haettava ennen opintojen alkamista. Lisätietoja kohdasta Sivuaineopinnot.

Luotsin 1. kerroksen Opiskelija- ja hakijapalvelut on avoinna koko kesän. Tietohallinnon Helpdesk on kesätauolla 3.6.-18.8.

Opintoasioiden Tervahovin ja Fabriikin palvelupisteiden henkilökunta on paikalla pääosin kesäkuussa ja elokuussa.

Katso myös Lukuvuoden 2013-2014 opetusajat

 


Mitä mieltä olit jutusta?