Miten alue voi erikoistua älykkäästi? – Uusi kansainvälinen LARS-hanke käynnistyi

Uutisen oletuskuva
Älykkään erikoistumisen ideana on, että alueet etsivät omat vahvuutensa ja ydinosaamisensa. Sitä kautta syntyy uusia innovaatioita. Vaasan yliopisto on mukana uudessa kansainvälisessä LARS-hankkeessa, jossa osallistuja-alueet voivat oppia älykkään erikoistumisen strategioiden hyvistä käytännöistä.

– Ylikansallisessa oppimisessa sovelletaan Vaasan yliopiston aluetieteessä kehitettyjä teorioita ja menetelmiä, kertoo aluetieteen professori Seija Virkkala.
LARS-hankkeen kaksipäiväinen aloitusseminaari alkoi tänään Vaasassa. Mukana on aluekehittäjiä ja tutkijoita seitsemästä eri maasta, kuva: Riikka Kalmi

Eri maiden ja alueiden innovaatiojärjestelmät poikkeavat toisistaan, mutta niiden kehittäminen riippuu samankaltaisista haasteista kuten globalisaatio ja tuotannon monimutkaistuminen. Alueellisia innovaatiojärjestelmiä kehitetään EU:ssa älykkään erikoistumisen strategioiden avulla. Älykkään erikoistumisen (englanniksi smart specialisation) strategiassa alueet etsivät omia vahvuuksiansa sekä niihin perustuvia uusia liiketoiminta-alueita.

– Pyrkimyksenä on uusien innovaatioiden synnyttäminen erikoistumalla ja suuntaamalla tutkimus- ja kehittämispanoksia valittuihin erikoisaloihin.

Uudessa LARS (Learning among Regions on Smart Specialisation) -hankkeessa kartoitetaan osallistuja-alueiden innovaatioverkostoja ja etsitään yritysten, yliopistojen sekä julkisen hallinnon yhteistyön hyviä käytäntöjä.

– Lisäksi pohditaan, miten hyviä käytäntöjä voidaan soveltaa eri alueilla ja tehdään kokeiluja niiden soveltamiseksi, kertoo Vaasan yliopiston aluetieteen professori Seija Virkkala.

EU:n Itämeriohjelmasta rahoituksen saaneeseen hankkeeseen osallistuu aluekehittäjiä ja tutkijoita Puolasta, Saksasta, Latviasta, Liettuasta, Ruotsista, Norjasta ja Suomesta. Hanketta koordinoi Pohjanmaan liitto. Hanke on kolmevuotinen ja se alkoi lokakuun alussa.

Virkkalan mukaan Vaasan yliopiston aluetieteen oppiaineessa tullaan tekemään vertailevaa tutkimusta osallistuja-alueiden toimijoiden (julkisen hallinnon, yritysten ja yliopistojen) yhteistyöstä älykkään erikoistumisen strategioissa. Lisäksi aluetieteen oppiaine toimii hankkeen metodologisena neuvonantajana. Vaasan yliopiston osuus hankkeesta on 204 750 euroa.

Lisätietoja:

Seija Virkkala, aluetieteen professori, puh. + 029 449 8335, seija.virkkala(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?