Väitös: Innovatiivinen tuotekehityksen verkostoituminen vaatii rationaalista päätöksentekoa

Uutisen oletuskuva
Yritykset päättävät hämmästyttävän usein tuotekehitystoiminnan ulkoistuksista pelkällä mutu-tuntumalla. Innovatiivinen tuotekehitystoiminta hyötyisi rationaalisemmasta päätöksenteosta. Vaasan yliopistossa julkaistu väitöstutkimus tarjoaa tähän menetelmiä ja näkökulmia.
Iivari Kuntun mukaan T&K:n ulkoistuspäätöksiä tehdään Suomessa usein mutu-tuntumalla. Kuva: Riikka Kalmi.

Tekniikan tohtori Iivari Kunttu on tutkinut johtamisen alaan sijoittuvassa väitöstutkimuksessaan suomalaisten korkean teknologian alan yritysten yhteistyötä tuotekehitysverkostoissa ja siihen liittyvää päätöksentekoa. Kunttu toimi aiemmin Nokian matkapuhelinten tuotekehitystehtävissä, ja kiinnostui tuolloin siitä, miten teollisuuden T&K-organisaatiot voivat hyödyntää innovaatiotoiminnassaan ulkopuolisia kumppanuuksia.

– Innovatiivinen T&K-yhteistyö ei ole perinteistä alihankintaa, jossa asiakasyritys ostaa jonkin työsuoritteen tai palvelun kumppaniltaan. Sen sijaan teknologioita kehitetään yhdessä kumppanin kanssa pitkäaikaisessa yhteistyösuhteessa. Jotta kumppanuussuhde olisi tehokas ja innovatiivinen, tulisi sen perustua rationaaliseen ja faktaperusteiseen päätöksentekoon, Kunttu kertoo.

T&K:n ulkoistuspäätöksiä tehdään Suomessa usein mutu-tuntumalla

Väitöstyön keskeisenä kysymyksenä oli selvittää, millä perusteilla yrityksen johto päättää mitä T&K-tehtäviä toteutetaan sisäisesti ja mitä taas tehdään kumppaneiden kanssa yhdessä tai ulkoistetaan kokonaan kumppaneille. Työssä kävi ilmi, että nämä päätökset tehdään hämmästyttävän usein ilman faktoihin perustuvaa rationaalista harkintaa.

– Tutkimukseni mukaan T&K-organisaation perinteet ja päätöksentekijöiden henkilökohtaiset mielipiteet ja näkemykset ohjaavat päätöksiä työn sisäistämisestä ja ulkoistamisesta varsin paljon. Tällöin kustannuksiin, resurssien järkevään käyttöön tai riippuvuuksien hallintaan liittyvät rationaaliset päätösperusteet usein jäävät vähemmälle huomiolle päätöksenteossa.

Väitöstyössä esitettiin näkökulmia ja menetelmiä siihen, kuinka T&K-organisaation johto voisi omassa päätöksenteossaan käyttää mahdollisimman rationaalisia päätösperusteita. Näitä perusteita voivat olla suhteen tehokkuus, kumppanuuden tarjoamat kompetenssit, kumppanuuden mahdollisesti aiheuttama ulkoinen riippuvuus sekä organisaation identiteetti.

Innovatiivinen T&K-yhteistyö nojaa yhdessä oppimiseen

Tutkimuksessa selvitettiin lisäksi sitä, mitkä tekijät edesauttavat T&K-yhteistyön jatkuvuutta ja syventämistä kohti innovatiivista kumppanuutta yritysten välillä. Tutkimuksessa nousi esiin kaksi keskeistä tekijää. Ensimmäinen niistä ovat tiiviit henkilökohtaiset suhteet asiakasyrityksen ja sen kumppanin välillä. Nämä ovat omiaan rakentamaan luottamusta ja yhdessä tekemisen kulttuuria.

– Kun kumppaneiden välinen yhteistyö on tiivistä, syntyy saman tehtävän parissa toimiville, eri kumppaniyrityksiä edustaville henkilöille tiivis, kollegiaalinen suhde. Tämä lisää luottamusta sekä tiedon siirron ja yhteisen oppimisen tehokkuutta, Kunttu toteaa.

Toinen tekijä taas on yhdessä oppiminen. Siihen kuuluu avoin tiedon jakaminen ja siirtäminen kumppaneiden välillä sekä uuden, kokemusperäisen tiedon yhdessä luominen ja soveltaminen.

– Suhteessa syntyvä kokemusperäinen, hiljainen tieto myös sitoo kumppaneita tiukemmin toisiinsa, koska näin tuotettu tieto on suhdekohtaista ja sitä on vaikea siirtää toiseen kumppanuussuhteeseen. Tämän vuoksi oppivat yhteistyösuhteet ovat paitsi innovatiivisia, myös pitkäkestoisia rakenteita T&K-verkostoissa.

Lisätiedot:

Iivari Kunttu, p. 044 7123127, sähköposti: iivari.kunttu(at)uwasa.fi

Kunttu, Iivari (2017) Boundary considerations and joint learning in knowledge-intensive R&D collaboration. Acta Wasaensia 378.

Julkaisun pdf

Julkaisun tilaukset

Väittelijän tiedot

Iivari Kunttu on syntynyt vuonna 1976 Raisiossa. Hän kirjoitti ylioppilaaksi Kuopion Lyseon lukiosta vuonna 1995.  Hän valmistui vuonna 2000 diplomi-insinööriksi ja suoritti tekniikan tohtorin tutkinnon vuonna 2005 Tampereen teknillisessä yliopistossa. Kunttu on toiminut vuodesta 2012 lähtien tutkijatohtorina Vaasan yliopiston johtamisen yksikössä.

Aiemmalla työurallaan Kunttu on toiminut muun muassa tutkijana ja projektipäällikkönä Tampereen teknillisessä yliopistossa, yliopettajana Satakunnan ammattikorkeakoulussa sekä Technology Managerina ja Principal Specialistina Nokia Oyj:n palveluksessa.

Väitöstiedot

TkT Iivari Kuntun kauppatieteen (johtamisen) alaan kuuluva väitöstutkimus “Boundary considerations and joint learning in knowledge-intensive R&D collaboration” tarkastetaan perjantaina 30.6.2017 klo 12 Vaasan yliopiston Nissi-auditoriossa (K218, Tritonia). Vastaväittäjinä tilaisuudessa toimivat dekaani Antti Lönnqvist (Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu) sekä dekaani Pauli Kuosmanen (Tampereen teknillinen yliopisto) ja kustoksena professori Marko Kohtamäki.

Mitä mieltä olit jutusta?