Hyvä veli -verkostot todellinen yhteiskunnallinen ongelma

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston professori Ari Salminen ja tohtorikoulutettava Venla Mäntysalo ovat tutkineet korruptiota ja hyvä veli -verkostoja Suomessa. Tutkimus selventää terveen ja korruptoituneen verkoston rajaa.
(Kuva: Stock.XCHNG)

– Hyvä veli -verkostot ovat kyselyiden perusteella osoittautuneet tyypillisimmäksi korruption muodoksi Suomessa. Raskaan korruption muodot, kuten lahjonta ja petokset, ovat meillä aika harvinaisia, kertoo professori Salminen.

Hyvä veli -verkostot ovat osa piilokorruptiota. Useat ilmiselvät tapaukset viittaavat siihen, että korruptoituneita verkostoja on Suomessa paljon.

– Pääosin verkostoituminen ja yhteistyö ovat kuitenkin tervettä ja yhteiskunnan toiminnan kannalta tarpeellista, Salminen muistuttaa.

Mäntysalon mukaan tutkimuksessa on kiinnitetty huomiota sekä tiettyä tilannetta varten perustettuihin verkostoihin että esimerkiksi yritysten keskenään tekemiin sopimuksiin. Tutkijat kävivät läpi kymmenkunta yksittäistapausta, joihin liittyi epäeettisiä ja moitittavia piirteitä.

– Verkostot voidaan perustaa esimerkiksi vaalirahoitusta varten. Toisaalta on kartelleja, julkisista tarjouskilpailuista sopimista ja paikallishallintojen tuplarooleja. Normaalin yhteistyön raja ylittyy, jos hyvä veli -verkosto ajaa kohtuuttomia keskinäisiä etuja ja sen toiminta muuttuu salaiseksi ja vastuullista asemaa käytetään väärin, Mäntysalo kuvaa.

Tutkijat kritisoivat sitä, että verkostot jättävät järjestelmän ulkopuolelle paljon toimijoita, mikä vääristää kilpailua. Heidän mielestään hyvä veli -verkostoja tulisi torjua samoin keinoin kuin korruptiota.

– Pitäisi lisätä avoimuutta ja perustella, miksi toimittiin niin kuin toimittiin. Toisaalta tarvitaan tiukempia sanktioita ja ennaltaehkäiseviä eettisiä ohjeita. Myös tutkimuksella ja julkisella keskustelulla on merkitystä, Salminen painottaa.

Salminen, Ari & Venla Mäntysalo: Epäeettisestä tuomittavaan: korruptio ja hyvä veli -verkostot Suomessa. Vaasan yliopiston julkaisuja. Selvityksiä ja raportteja 182.
http://www.uwasa.fi/fi/research/publications/orders/database/?julkaisu=705

Mitä mieltä olit jutusta?