Tutkimuksen kokonaisarviointi : Vaasan yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus erittäin vahvaa

Uutisen oletuskuva
Vaasan yliopiston tutkimuksen kokonaisarvioinnin mukaan yliopiston yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja alueellinen yhteistyö yritysten kanssa on erittäin vahvaa.

Tänä vuonna tehdyssä arvioinnissa tarkasteltavina ovat vuodet 2010–2014. Arviointi keskittyi etenkin tutkimusryhmiin
Arviointiryhmän mukaan Vaasan yliopisto on kehittynyt merkittävästi viidessä vuodessa verrattuna edelliseen arviointiin.

Vastaavanlainen laaja arvio Vaasan yliopiston tutkimustoiminnasta ja tutkimuksen laadusta tehtiin ensimmäisen kerran viisi vuotta sitten jaksolta 2004–2009.

Kokonaisarvioinnissa oli kaksi osaa, kansainvälisistä asiantuntijoista koostuvien arviointiryhmien raportti sekä yliopiston tieteellisistä julkaisuista tehty bibliometrinen analyysi julkaisuista ja niiden vaikuttavuudesta.

Koko yliopistoa arvioineen ryhmän mukaan Vaasan yliopisto on kehittynyt merkittävästi viidessä vuodessa verrattuna edelliseen arviointiin. Vaasan yliopisto on nyt liiketoimintaorientoinut yliopisto, jonka strategia on selvästi määritelty ja jolla on neljä tutkimuksen painopistettä: energia, johtaminen, monikielisyys ja rahoitus.

Suurimmat kehut Vaasan yliopisto saa tutkimuksensa yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Arviointiryhmän mukaan vaikuttavuus on ”erittäin vahvaa” .  Tämä näkyy yliopiston yksiköiden ja alueellisten ja kansallisten organisaatioiden sekä yritysten kanssa tehtynä tiiviinä yhteistyönä kaikilla yliopiston aloilla.

– Arviointiryhmässä suositamme, että yliopisto ylläpitää ja kehittää edelleen sen nykyisinkin jo merkittävää yhteistyötä alueellisten yritysten ja organisaatioiden kanssa. Rohkaisemme etenkin yhteistyöhön kansallisten ja kansainvälisten yritysten kanssa.

Kansainvälisten asiantuntijoiden mukaan Vaasan yliopiston tulisi kirkastaa visiotaan ja tarkentaa, millaisella tasolla se pyrkii tekemään tutkimusta.

Kolme tutkimusryhmää nousee kärkeen

Vaasan yliopiston tutkimusryhmistä parhaimmat arviot saivat kauppatieteellisen tiedekunnan Henkilöstöjohtaminen (HRM) ja Finance and Financial Accounting (FFA) sekä kauppatieteellisen ja teknillisen tiedekunnan yhteinen Networked Value Systems -ryhmä (NeVS).

– Näillä kolmella tutkimusryhmällä on erityisen vahvat mahdollisuudet myös tulevaisuudessa, arviointilautakunta toteaa.

Kansainvälisesti korkeatasoiseksi arvioitiin myös filosofisen tiedekunnan Johtamisen käytännöt ja diskurssit -ryhmä sekä Deliberatiivisen hyvinvointipolitiikan johtaminen -ryhmä.

Teknillinen tiedekunta menestyi viittauksissa

Bibliometrisen analyysin mukaan Vaasan yliopisto on maailman keskitasoa julkaisujen tieteelliseltä vaikuttavuudeltaan. Teknillinen tiedekunta menestyi vertailussa hieman paremmin kuin kauppatieteellinen. Tarkempi analyysi osoittaa, että kauppatieteellinen on kirimässä.

Bibliometrisen analyysin toteuttajana oli Leidenin yliopiston CWTS-keskus, joka on tunnettu kansainvälisestä yliopistorankingistaan. Aineistona käytettiin Web of Science -tietokantaa. Julkaisutavoissa on suuria tieteenalakohtaisia eroja. Siksi bibliometrisessä analyysissa keskityttiin vain Vaasan yliopiston kauppatieteellisen ja teknillisen tiedekunnan tutkijoiden vuosien 2009–2013 julkaisuihin, joista laskettiin viittausindeksi ja muita bibliometrisiä indikaattoreita.

Arvioinnin tulokset hyödyksi strategiasuunnittelussa

Vaasan yliopiston ma. rehtorin Jari Kuusiston mukaan arvioinnin tulokset otetaan huomioon Vaasan yliopiston uuden, vuosien 2017–2020 strategian suunnittelussa.

– Tulokset auttavat meitä päättämään rajallisten resurssien kohdentamisesta niin, että Vaasan yliopisto pystyy kilpailukykyisenä suhteessa maailman tutkimusyliopistoihin, sanoo Kuusisto arviointiraportin esipuheessa.

Suosituksia

Arviointiryhmän kaikki suositukset sekä tarkemmat arviot Vaasan yliopiston, sen eri tieteenalojen ja tutkimusryhmien tutkimuksen laadusta ovat luettavissa arviointiryhmän raportista:

Evaluation of Research Activities 2010–2014. Final Report.
/fi/about/vision/quality/assessments/research_evaluation_2015/final_report/

Lisätiedot:

Ma. rehtori Jari Kuusisto, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8291, sähköposti: jari.kuusisto(at)uwasa.fi

Ma. vararehtori Vesa Suutari, Vaasan yliopisto, puh. 029 449 8433, sähköposti: vesa.suutari(at)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?