Vaasassa keskimääräistä enemmän aineetonta pääomaa

Uutisen oletuskuva
Taloustieteen professori Hannu Piekkola puhui keskiviikon Minä ja tiede -luennolla otsikolla "Vaasan veri ei vapise". Otsikkonsa väitettä Piekkola tukee muun muassa Tilastokeskuksen luvuilla.

Vuosina 2009–2010 Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa ja Lappi kasvattivat eniten tuotantoaan koko Suomessa. Pohjanmaalla myös väestömäärä on kasvussa ja työllisyysaste on Suomen parhaita. Lisäksi Pohjanmaa on samaa korkean bruttokansantuotteen aluetta kuin Uusimaa, mikä johtuu alueen vahvasta teollisuudesta. Teollisuuden arvonlisäyskin on Pohjanmaalla nousussa toisin kuin muualla Suomessa. Siitä puolet on toteutunut Vaasassa.

Piekkolan mukaan erityisesti yritysten tuottama aineeton pääoma edesauttaa kasvua. Aineetonta pääomaa ovat esimerkiksi organisaatio-osaaminen, kuten taitava esimiestoiminta, sekä tutkimus- ja kehittämistoiminta ja tietotekniset ohjelmat. Suomessa aineettomien investointien määrä ylittää kiinteiden investointien määrän, kun Etelä-Euroopassa on päinvastoin.

– Se näkyykin Etelä-Euroopassa meitä huonompana talouskasvuna.

Vaasassa aineeton pääoma on kehittynyt selvästi enemmän kuin Suomessa keskimäärin. Espoo on omaa luokkaansa, mutta heti sen perässä tulevat Porvoo, Varkaus ja Vaasa.

– Urbanisoituminen ja työvoiman liikkuminen ovat aineettoman pääoman syntymisen kannalta tärkeitä. Siksi eniten aineetonta pääomaa työntekijää kohden syntyy metropoli- ja ei-maaseutumaisilla alueilla. Silti olisi hyvä, että aineeton pääoma säilyisi yrityksen omaisuutena eikä siirtyisi pois henkilöstön vaihtaessa työpaikkaa. Laadukas koulutus on tärkeimpiä keinoja tukea alueellisesti tasapainoista kasvua, Piekkola korostaa.

Lue lisää

Mitä mieltä olit jutusta?