Virtuaalityöpajat lukioon

LUMA-Talks: Vaasan yliopiston energiatutkimus

Podcast sarjassamme ”LUMA-talks” tutustumme muutamaan energiatutkimuksen aiheeseen, josta tehdään tutkimusta Vaasan yliopistolla.

Kuuntele LUMA-talk Intro tässä

Podcasteja on viisi:

  • LUMA talk 1: Bioenergia
  • LUMA talk 2: Geoenergia
  • LUMA talk 3: Tuulivoima
  • LUMA talk 4: Aurinkoenergia
  • LUMA talk 5: Vedystä energiaa
Tuulivoimala

LUMA-Talks: Energiforskning vid Vasa universitet

I Podcast-serien ”LUMA-talks” bekantar vi oss med några former av förnyelsebar energi, som det bedrivs forskning i vid Vasa universitet.

Lyssna på introt till ”LUMA-talks” här

Det finns fem avsnitt i serien:

  • LUMA-talk 1: Bioenergi
  • LUMA-talk 2: Geoenergi
  • LUMA-talk 3: Vindkraft
  • LUMA-talk 4: Solenergi
  • LUMA-talk 5: Energi från väte
tuulivoimala

Vierailu tutkimushankkeessa: E4IoT

Pääsemme vierailemaan E4IoT nimisessä hankkeessa, jossa projektitutkijat Tuomas Rauta ja Jussi Keskikuru kertovat tutkimuksestaan. Nuori tutustuu uusiutuvaan energiaan ja energiaomavaraisuuteen liittyvään tutkimusaiheeseen, ja yhdistää koulussa opiskeltavat aiheet käytännön tutkimukseen. Videon kesto 14 min.

AVAINSANAT: Sähköntuotanto, Energy for Internet of Things, lämpöenergia, aurinkoenergia, Peltier-effekti, sähkömagneettinen induktio. 

Hankkeesta voi lukea lisää täällä: https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/hankkeet/e4iot-energy-iot-and-other-electrical-devices

e4iot

Virtuaalipaja IoT ja energiankeräys

 Työpajassa nuori tutustuu uusiutuvaan energiaan ja energiaomavaraisuuteen liittyvään tutkimusaiheeseen ja oppii, että tutkimustyö on tärkeää ja sitä tehdään myös Vaasan yliopistolla. Nuori tutustuu Energy for Internet of Things -tutkimusaiheeseen ja yhdistää koulussa opiskeltavat sähköopin aiheet käytännön tutkimukseen.

 AVAINSANAT: Sähkö, Energy for Internet of Things, lämpöenergia, aurinkoenergia, Peltier-effekti, sähkömagneettinen induktio. 

Hankkeesta voi lukea lisää täällä: https://www.uwasa.fi/fi/tutkimus/hankkeet/e4iot-energy-iot-and-other-electrical-devices

Välineitä