Työpajat alakouluun

Tällä sivulla on alakouluille suunnattuja työpajakokonaisuuksia. Työpajojen ohjeet on rakennettu siten, että opettaja voi vetää työpajan itsenäisesti ryhmälleen koska haluaa tai koska sisältö parhaiten omiin suunnitelmiin sopii. Työpajakokonaisuuksien materiaalit ovat tilattavia tilastoinnin vuoksi, mutta tilauksen jälkeen ne ovat vapaasti käytettävissä. Materiaalit ovat ilmaisia.

Energian jäljillä - Joule-nallen matkassa

Tässä alakoulun 1-2 -luokalle suunnatussa työpajassa tutustutaan energiaan liittyviin asioihin Joule-nallen johdattamana erilaisten tehtävien avulla. Työpaja koostuu Joule-nallen ajatuksista, lyhyistä videoista, erilaisista tehtävistä ja ideoista. Työpajaa voi soveltaa ryhmän ikätaso huomioiden ja toteuttaa ryhmälle sopivana aikana. Yhteistyökumppani Stormossen.

MATERIALET FINNS ÄVEN PÅ SVENSKA!

Nalle ja energiaa

Ohjelmoinnin alkeet - synttärikortti Scratchillä

Nyt tutustutaan graafisen ohjelmoinnin alkeisiin! Tämä työpaja on suunnattu 3.-6. luokkalaisille ja kaikille lukutaitoisille, graafisen ohjelmoinnin alkeista kiinnostuneille lapsille. Työpajassa tutustumme Scratch-ohjelman alkeisiin koodaamalla animoitu synttärikortti.

Työpaja koostuu lyhyistä videoista, työohjeesta sekä sisältää koordinaatistoharjoituksen. Työpajan voi toteuttaa milloin itselle parhaiten sopii.

Katso valmis animaatio.

Mukavia hetkiä Scratch-ohjelman parissa! 

HUOM! Mikäli haluat työpajaan jatkoa, voit tutustua työpajan jälkeen sivustomme kirjalliseen Scratch-materiaaliin, missä koodataan pelejä. 

 

Scratch synttärikortti

Energian kulku ympärillämme

Tämä työpaja on suunnattu 3.-6. luokkalaisille ja 7. luokkalaisille. Työpajassa tutustutaan energiaan, sen säilymiseen, uusiutuviin ja uusiutumattomiin energialähteisiin sekä ratkotaan ryhmissä erilaisia energian kulun polkuja.  

 Työpaja koostuu lyhyestä intro-videosta, työohjeesta sekä ryhmätyömateriaalista, jossa on 8 erilaista energian kulkuun liittyvää polkua ratkottavaksi. Työpajan voi toteuttaa milloin itselle parhaiten sopii.

Kuva tehtävänannosta.

Energisoivia hetkiä työpajan parissa! 

MATERIALET FÅS ÄVEN PÅ SVENSKA!

Hämärtyvä tehdasmaisema Vaasasta

Luonnontieteiden rastiralli

Tämä työpaja on alakoulun 4.-6. luokkalaisille suunnattu ulko-ohjelma. Rastirallin toteutat helposti oman koulun lähimetsässä tai sovellettuna koulun pihalla. Rastiralliin on selkeät ohjeet, ja suurimman osan tarvittavista materiaaleista löydät luonnosta. Työpajaan voi käyttää niin paljon aikaa kuin katsoo tarpeelliseksi muuttamalla rastien määrää ja etäisyyksiä, esimerkin suositusaika on 1,5 h.

Rastirallissa etsitään ja ratkotaan pareittain tai pienryhmissä hauskoja monipuolisia luonnontieteisiin liittyviä rasteja. Rasteilla käsitellään eri teemoja taiteesta matemaattisiin pulmiin ja biologisiin ilmiöihin, opitaan havainnoimaan ympäristöä ja harjoitetaan tiimityöskentelyä.

KÄPYHIRVI