Oikaisupyyntö

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä Vaasan yliopiston hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.

Oikaisupyyntöjen määräajat

Oikaisupyyntö on tehtävä kirjallisesti 14 vuorokauden kuluessa tulosten julkaisusta (Yhteishaussa mukana olevien hakukohteiden osalta em. 14 vuorokautta lasketaan etukäteen ilmoitetusta yhteishaun tulosten julkaisupäivästä). Oikaisupyynnön tulee olla perillä klo 15:00 mennessä. Myöhässä tulleita oikaisupyyntöjä ei tutkita.

Kevään 2024 opiskelijavalintatulosten julkaisemisen ja oikaisupyyntöjen toimittamisen viimeiset määräajat ovat:

 • Korkeakoulujen kevään 2024 ensimmäinen yhteishaku:
  Opiskelijavalinnan tulosten julkaiseminen pe 31.5.2024, oikaisupyynnön viimeinen jättöpäivä 14.6.2024 (klo 15 mennessä).
 • Korkeakoulujen kevään 2024 toinen yhteishaku:
  Opiskelijavalinnan tulosten julkaiseminen to 4.7.2024, oikaisupyynnön viimeinen jättöpäivä 18.7.2024 (klo 15 mennessä).
 • Yliopistojen avoimen väylän haku:
  Opiskelijavalinnan tulosten julkaiseminen to 4.7.2024, oikaisupyynnön viimeinen jättöpäivä 18.7.2024 (klo 15 mennessä).
 • Yliopistojen siirtohaku:
  Opiskelijavalinnan tulosten julkaiseminen pe 4.7.2024, oikaisupyynnön viimeinen jättöpäivä 18.7.2024 (klo 15 mennessä).
 • Kansainvälisten maisteriohjelmien Rolling-haku: 14 vuorokautta hakijan oman valintatuloksen julkistamisesta.
 • Täydennyshaku: ilmoitetaan myöhemmin.

Oikaisupyynnön sisältö

Oikaisupyynnön tulee sisältää seuraavat asiat:

 • hakukohde, jota oikaisupyyntö koskee,
 • päätös, johon vaadit oikaisua,
 • miten vaadit oikaisemaan päätöstä,
 • millä perusteilla vaadit päätöksen oikaisua.

Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot (nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero).

Sinun on liitettävä oikaisupyyntöön ne asiakirjat, joihin haluat oikaisupyynnössä vedota. Valintapäätökset sekä päätökset oikaisuvaatimuksiin tehdään niiden tietojen perusteella, jotka hakija on toimittanut yliopistolle hakuaikana ja liitteiden toimittamisen määräaikaan mennessä ja mikäli hakija on saanut täydennyspyynnön, sellaisessa täydennyspyynnössä mainitun myöhäisemmän määräajan kuluessa.

Oikaisupyynnön toimittaminen

Osoita oikaisupyyntö sille yksikölle, jonka valinnan tulokseen toivot oikaisua. Voit toimittaa oikaisupyyntösi Vaasan yliopiston kirjaamoon joko sähköpostitse tai postitse. Huom! Yhteiskuntatieteellisen alan valintakoetta koskien on erilainen toimintaohje, kts. alempaa tältä sivulta.

Oikaisupyynnön toimittaminen sähköpostitse

Toimita oikaisupyyntösi ja siihen liittyvät asiakirjat sähköpostin liitetiedostoina osoitteella: kirjaamo(at)uwasa.fi. Laita sähköpostiviestin otsikoksi "Oikaisupyyntö" sekä sen hakukohteen nimi, jota oikaisuvaatimuksesi koskee.

Oikaisupyynnön toimittaminen postitse

Toimita oikaisupyyntö postitse osoitteeseen:
Vaasan yliopisto, Kirjaamo,
PL 700,
65101 Vaasa.

Laita kirjekuoreen merkintä "Oikaisupyyntö" sekä sen hakukohteen nimi, jota oikaisuvaatimuksesi koskee. Postitse toimitetun oikaisupyynnön tulee olla perillä tuloskirjeessä annettuna määräaikana. Pelkkä postileiman päivämäärä samalta päivältä ei riitä.

Yhteiskuntatieteellisten alojen valintakoe 2024

Mikäli opiskelijavalintaa koskeva päätös on mielestäsi virheellinen, voit vaatia päätöksen oikaisua. Lue ohjeet oikaisun vaatimisesta Helsingin yliopiston verkkosivuilta. 

Yhteiskuntatieteellisten alojen valintakokeen hakukohteet löytyvät sähköiseltä lomakkeelta seuraavasti:

 • Mitä hakua oikaisuvaatimuksesi koskee? -> Valitse Yhteishaku: kandiohjelmat (3+2 vuotta)
 • Valitse tiedekunta -> Valtiotieteellinen tiedekunta
 • Valitse hakukohde 
 • Jos haet oikaisua myös johonkin muuhun yhteiskuntatieteellisen alan valintakoeyhteistyöhön kuuluvaan hakukohteeseen, kirjoita kaikki hakukohteesi.
 • Jos haluat lomakkeen lähettämisen jälkeen täydentää oikaisuvaatimustasi, lähetä täydennyksesi Helsingin yliopiston hakijapalveluihin sähköpostitse hakijapalvelut@helsinki.fi. Täydennyksestä on käytävä ilmi hakemusnumerosi sekä oikaisuvaatimuksen kohteena oleva hakukohde. 

Oikaisumenettely ei ole tarkoitettu lisätietojen tai palautteen saamiseen! Jos haluat lisätietoa tai palautetta hakemuksestasi tai yhteiskuntatieteellisten alojen valintakokeestasi, ole yhteydessä Helsingin yliopiston hakijapalveluihin sähköpostitse hakijapalvelut@helsinki.fi

Oikaisupyynnön ratkaiseminen

Oikaisupyyntöjen käsittelyaika on arviolta 2 kuukautta. Kun oikaisuvaatimuksesi on käsitelty, tiedotamme sinulle ratkaisusta sähköpostitse. Jos oikaisuvaatimuksesi hylätään tai jätetään tutkimatta, sinulle toimitetaan tiedoksiannon yhteydessä valitusosoitus, jossa kerrotaan, miten voit valittaa ratkaisusta hallinto-oikeuteen.