Oikaisupyyntö

Mikäli olet tyytymätön opiskelijavalinnan tulokseen, ja valintaperusteiden soveltamisessa on mielestäsi tapahtunut virhe, tutustu ensiksi kyseisen hakukohteen valintaperusteisiin. Ota tämän jälkeen tarvittaessa yhteyttä Vaasan yliopiston hakijapalveluihin. Mikäli asia ei tällöin selviä, voit tehdä kirjallisen oikaisupyynnön opiskelijavalintaa koskevasta päätöksestä.

Oikaisupyyntö on tehtävä 14 vuorokauden kuluessa tulosten julkaisusta (Yhteishaussa mukana olevien hakukohteiden osalta em. 14 vuorokautta lasketaan etukäteen ilmoitetusta yhteishaun tulosten julkaisupäivästä). Oikaisupyynnön tulee olla perillä klo 15:00 mennessä.

Oikaisupyynnöstä tulee käydä ilmi yksilöidysti

  • mihin haet oikaisua
  • miten päätöstä tulisi mielestäsi oikaista ja
  • millä perustein haet tätä muutosta.

Lisäksi oikaisupyynnöstä on käytävä ilmi oikaisun hakijan henkilö- ja yhteystiedot. Oikaisupyynnön oheen liitetään tarvittavat pyyntöä tukevat asiakirjat.

Osoita oikaisupyynnöt sille yksikölle, jonka valinnan tulokseen toivot oikaisua. Postita oikaisupyyntö osoitteeseen:

Vaasan yliopisto
Kirjaamo
PL 700
65101 Vaasa

Oikaisupyynnön voi toimittaa myös sähköpostin liitteenä osoitteella kirjaamo(at)uwasa.fi