Avoimen yliopiston väylän hakukriteerit keväällä 2022

Jokaisen hakukevään ajantasaiset valintaperusteet on hyvä tarkistaa erikseen. Ne julkistetaan yleensä hakukevättä edeltävän loka-marraskuun taitteessa. Alla on listattu päivitetyt valintaperusteet kevään 2022 avoimen yliopiston väylän hakuun. Myös ns. Inttiväylä on osa avoimen yliopiston väylää. Inttiväylästä voit lukea lisää täältä. Olemme koonneet kevään 2022 väylän valintaperusteiden täyttämiseksi ns. esimerkkiopintopaketteja eri opintosuuntiin.

Mikäli olet kiinnostunut tutkintotavoitteisesta opiskelusta tai avoimen yliopiston väylän valintaperusteissa jokin mietityttää, ole yhteydessä opintoneuvojiimme.

Hallintotieteet - hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

 • Vähintään 60 op hallintotieteiden kandidaattiohjelmaan soveltuvia yliopisto-opintoja,
 • em. opinnot sisältävät noin 25 op laajuiset haetun opintosuunnan tai siihen rinnastettavan oppiaineen opinnot,
 • vähintään hyvä (3/5) opintomenestys opintosuunnan opinnoissa,
 • toisen kotimaisen ja vieraan kielen opinnot (á 5 op) tulee olla suoritettuna (alkeis/täydennyskurssit eivät korvaa em. tutkintoon vaadittavia kieliopintoja),
 • valinnassa huomioitavien opintojen tulee olla korkeintaan kymmenen vuotta vanhoja

Hallintotieteissä avoimen yliopiston väylä on tarkoitettu niille, joilla ei ole aikaisempaa yliopistotutkintoa tai varsinaisen opiskelijan opiskeluoikeutta toisessa yliopistossa.

Tutustu esimerkkiopintoihin kevään 2022 avoimen väylän valintaperusteiden täyttämiseksi:

 

Energia- ja infomaatiotekniikka - tekniikan kandidaatin ja diplomi-insinöörin tutkinto

 • Tässä avoimen yliopiston väylässä hakevalla tulee olla noin 50 opintopisteen laajuiset opinnot. Opintosuoritusten (opintopisteillä painotettu) keskiarvo tulee olla vähintään 3.
 • Opintojen tulee sisältää vähintään 18 opintopistettä matematiikan ja/tai fysiikan opintoja.
 • Myös muiden opintojen tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään sellaisia, jotka soveltuvat haettuun koulutusohjelmaan.
   

Tutustu esimerkkiopintoihin kevään 2022 avoimen väylän valintaperusteiden täyttämiseksi:

 

Viestintätieteet - humanististen tieteiden kandidaatin ja filosofian maisterin tutkinto

 • Avoimen yliopiston väylässä hakevilta edellytetään vähintään hyvin tiedoin (3/5) suoritetut perusopinnot tai niitä vastaavat tiedot viestintätieteissä (n. 25 op) tai siihen rinnastettavassa oppiaineessa, sekä n.25 op muita humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon soveltuvia opintoja
 • Valinnan perusteena olevien viestintätieteiden tai siihen rinnastettavan oppiaineen opintojen ei tule olla yli kymmenen vuotta vanhoja.
   

Tutustu esimerkkiopintoihin kevään 2022 avoimen väylän valintaperusteiden täyttämiseksi:

 

Kauppatieteet - kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

 • Yhteensä väh. 60 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset opinnot
 • Valitusta opintosuunnasta väh. 25 opintopistettä. Suunnan opintojen painotettu keskiarvo tulee olla vähintään 3
 • Tutkintoon vaadittava toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen opintojakso
 • Talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso
 • Muut opinnot rakenteeltaan ja sisällöltään tutkintoon sopivia
 • Huomioitavat opinnot voivat olla enintään 10 vuotta vanhoja

Tutustu esimerkkiopintoihin kevään 2022 avoimen väylän valintaperusteiden täyttämiseksi:

 

Tuotantotalous ja tietojärjestelmätiede - kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinto

 • Yhteensä noin 60 opintopisteen laajuiset opinnot
 • Haetussa opintosuunnassa tulee olla noin 30 opintopisteen laajuiset opinnot. Opintosuunnan opinnot tulee olla suoritettuna vähintään arvosanalla 3.
 • Opintosuunnan (perus- ja aineopintoja) opintojen lisäksi hakijalla tulee olla myös muita suorituksia, joiden tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sopivia.
 • Opiskelijalla tulee olla suoritettuna myös
  • tutkintoon vaadittavia toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen opintoja sekä
  • talousmatematiikan tai tilastotieteen perusopintojakso.

Myös muiden opintojen tulee olla rakenteeltaan ja sisällöltään kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon sopivia.
 

Tutustu esimerkkiopintoihin kevään 2022 avoimen väylän valintaperusteiden täyttämiseksi: