Anu Norrgrann

Yliopisto-opettaja, markkinointi

Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Markkinointi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8745
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
Ankkuri 1. krs

Taustaa

Toimin markkinoinnin kandidaattiohjelman ohjelmavastaavana ja yliopisto-opettajana markkinoinnin oppiaineessa. Olen työskennellyt yliopistokentällä pitkään monenlaisissa rooleissa, niin opetuksen, tutkimuksen kuin kehittämisprojektien ja verkostojen parissa.

Opetus

Tällä hetkellä vastaan kandidaattiohjelman johtamisen ja kehittämisen lisäksi seuraavista opintokokonaisuuksista:

  • MARK1009 Markkinoinnin perusteet
  • MARK2046 Asiakaskeskeinen liiketoimintalogiikka
  • MARK2032 Brändijohtaminen
  • MARK2047 Markkinointikommunikaatio
  • MODL2005 Global trends in branding
  • MARK2036 Tutkielmaprojekti
  • MARK2011 Markkinoinnin kandidaatintutkielma

Tutkimus

Polkuni tutkijana on kulkenut monien markkinoinnin osa-alueiden kautta; verkostoteoriasta brändeihin, palveluista, muotoilusta ja vähittäiskaupasta kuluttamisen konteksteihin ja käytäntöhin. Yhteistä näissä teemoissa on sosiomateriaalinen, vuorovaikutusta korostava lähestyminen, kiinnostus asiakasarvon symbolisiin ulottuvuuksiin, sekä kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät tapaustutkimuksesta etnografian eri muotoihin.

Erilaisista empiirisistä konteksteista "lempilapseni" on huonekalut, sisustaminen ja asuminen; aina valmistajayritysten ja kaupan toimijoiden tuote- ja brändinjohtamiskysymyksistä kulutuskulttuurin tasolle kodin käytäntöihin ja makumieltymysten rakentumiseen kuluttajayhteisöissä.

Parhaillaan tutkin myös muita harrastusyhteisöjä ja niihin liittyviä brändien ja palveluiden johtamisen kysymyksiä.

Julkaisuja

Norrgrann, A. & Saraniemi, S. (2022) Dealing with discrepancies of a brand in change. Recomposition of value and meanings in the network. In: Stefan Markovic, Richard Gyrd-Jones, Sylvia von Wallpach and Adam Lindgreen (Eds): Research Handbook of Brand Co-Creation. Theory, practice, and ethical implications Edward Elgar Publishing

Norrgrann, A. & Syrjälä, H. (2021) Co-consuming a pet home: balancing functionality and aesthetics of a taste regime. Advances in Consumer Research. Volume 48, Eds. Jennifer Argo, Tina M. Lowrey, and Hope Jensen Schau, Duluth, MN : Association for Consumer Research, 97-100.

Virtanen, H. & Norrgrann, A. (2020) How to facilitate interactivity in a massive open online course? Learnings from ‘Principles of Service Management'. Nordic Journal of Business, 69:3

Syrjälä, H. & Norrgrann, A. (2019) When your dog matches your decor. Object agency of living and non-living entities in home assemblage. In: Bajde, D., Kjeldgaard, D. & Belk, R. (eds) Consumer culture theory. Research in Consumer Behavior. Emerald Group Publishing

Norrgrann, A., Ravald. A, Buss, E., Hjerpe, E. & Storbacka S-C. (2018) Prosuming news in an unbounded media landscape: a study of young adults. Kulutustutkimus.nyt.  12(1).

Syrjälä, H. & Norrgrann, A., Eds. (2018) Multifaceted autoethnography: Theoretical advancements, practical considerations and field illustrations. New York, Nova Science Publishers

Alhonnoro L. & Norrgrann, A. (2018) Gluttony. No taste without the waste? Gluttony in bakery product retailing. In: Syrjälä, H. & Leipämaa-Leskinen, H. (Eds), The seven deadly sins in consumption. Edward Elgar Publishing.

Norrgrann, A. (2015) Symbolically embedded: Essays on the creation and use of symbolic resources in furniture networks. Acta Wasaensia 327. Doctoral dissertation. University of Vaasa, Vaasa, Finland.

Norrgrann A. & Luokkanen-Rabetino, K. (2011) Inertia in Business Relationships: the case of a designer furniture manufacturer. International Journal of Entrepreneurial Venturing. 3(1).

ResearchGate

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS