Minna Martikainen

Rehtori

Yliopistopalvelut
029 449 8611

Johdon assistentti
Emmi Karjaluoto
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
rehtori@uwasa.fi
+358 (0)29 449 8636

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS