Vaasan yliopiston rehtoriksi Minna Martikainen

Image
Vaasan yliopiston hallitus on valinnut yliopiston uudeksi rehtoriksi Minna Martikaisen. Viiden vuoden määräaikainen toimikausi alkaa vuoden 2023 alussa.

KTT Minna Martikainen työskentelee tällä hetkellä Vaasan yliopistossa tutkimuksesta vastaavana vararehtorina. Sitä ennen hän on toiminut Hankenin (Svenska Handelshögskolan) vararehtorina sekä laskentatoimen professorina. Lisäksi Martikainen on aiemmin työskennellyt Aalto-yliopiston laskentatoimen professorina, Lappeenrannan-Lahden teknillisen yliopiston kansainvälisyydestä vastaavana vararehtorina sekä yritysrahoituksen ja laskentatoimen professorina, tutkijana Vaasan yliopistossa sekä vierailevana tutkijana Louisiana State Universityssä Yhdysvalloissa. Lisäksi Martikaisella on pitkä kokemus yrityssektorilta hallitusjäsenyyksien ja asiantuntijatehtävien kautta. 

Vaasan yliopiston rehtoriksi haettiin näkemyksellistä akateemista johtajaa, joka edistää erityisesti yliopiston kilpailukykyä ja vaikuttavuutta.

– Halusimme löytää innostavan johtajan, joka yhdessä henkilöstön, opiskelijoiden ja sidosryhmien kanssa vahvistaa yliopiston kansallista ja kansainvälistä profiilia. Minna Martikainen tuntee Vaasan yliopiston hyvin, ja hänellä on osaamisensa sekä kokemuksensa pohjalta erinomaiset valmiudet toimia tehtävässä menestyksekkäästi, sanoo Vaasan yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mari Kiviniemi.

Image

Rehtori johtaa yliopiston toimintaa ja henkilöstöä sekä vastaa yliopiston tuloksellisesta, taloudellisesta ja tehokkaasta johtamisesta yliopiston strategisten suuntaviivojen mukaisesti. Rehtorilta vaadittiin muun muassa tohtorin tutkinto ja akateemista kokemusta, kokemusta henkilöstön hyvinvoinnin ja toimintakulttuurin kehittämisestä, näyttöjä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä sekä käytännössä osoitettu tuloksellinen johtamistaito.

Uuden rehtorin rekrytoinnissa hyödynnettiin sekä avointa hakua että suorahakua. Hallitus päätti yksimielisesti rehtorin valinnasta kokouksessaan 29.8.2022.

– Otan rehtorin tehtävän vastaan innoissani ja nöyränä. Yliopiston alumnina tunnen yliopiston pitkältä ajanjaksolta, sen historian ja kehityspolut. Yliopistossa on vahvoja osa-alueita, joita edelleen kehittämällä uskon vahvasti yliopiston visioon olla kansainvälisesti näkyvä ja tunnettu tiedeyhteisötoimija. Olen kiitollinen, että saan tulevat vuodet olla kehittämässä yliopistoa vahvaksi alueelliseksi, kansalliseksi ja kansainväliseksi toimijaksi yhdessä yliopistolaisten ja alueen eri toimijoiden kanssa. Näen sekä yliopistossa että Vaasan ja Pohjanmaan alueessa poikkeuksellisia kansainvälisen huipputason vahvuuksia, joita korostaen sekä yliopiston ja alueen eri toimijat voivat kehittyä paljon kokoaan suuremmaksi, kertoo Minna Martikainen.

Vaasan yliopisto on perustettu vuonna 1968, ja Minna Martikainen on yliopiston historian kahdeksas rehtori. Vaasan yliopiston nykyisen rehtori Jari Kuusiston toimikausi päättyy tämän vuoden lopussa.

Lisätietoja:
Yliopiston hallituksen puheenjohtaja Mari Kiviniemi, p. 050 511 3189
Minna Martikainen p. 029 449 8611

Mitä mieltä olit jutusta?