Uusi innovaatiojohtamisen apulaisprofessori Jouni K. Juntunen: systeemiset innovaatiot välttämättömiä ilmastokriisin ratkaisemiseksi

Jouni K. Juntusen profiilikuva
Kauppatieteiden tohtori Jouni K. Juntunen on nimitetty Vaasan yliopiston innovaatiojohtamisen apulaisprofessoriksi tuotantotalouden oppiaineeseen. Hän on aloittanut uudessa tehtävässään 7. kesäkuuta. Juntunen etsii tutkimuksessaan ratkaisuja ilmastokriisiin avoimen innovaation avulla. Avoimet innovaatiot luodaan yhdessä yrityksen ulkopuolisia sidosryhmiä hyödyntäen.

— Minua kiinnostaa systeeminen muutos, joka toteutetaan yhdessä erilaisten sidosryhmien kanssa. Sidosryhmät voivat olla esimerkiksi yksittäisiä kuluttajia- tai kansalaisorganisaatioita, jotka ovat kehittyneet tuotteen, brändin, aktiviteetin tai tietyn tavoitteen ympärille. Esimerkiksi kansalaisaktivistit, innovaatioalueeseen perehtyneet kuluttajaryhmät ja yrityksen kilpailijat ovat mahdollisia sidosryhmiä. Lähtökohtana on innovoida ja saada aikaa muutos systeemitasolla, jotta voimme taistella ilmastokriisiä vastaan, sanoo Juntunen.

Globaalilla tasolla hyödynnämme edelleen yhä enemmän uusiutumattomia luonnonvaroja talouskasvun saavuttamiseksi, mikä ei ole kestävää. Juntunen nostaa keskeiseksi tavoitteeksi kulutuksen resurssikäytön täydellisen irtikytkennän talouskasvusta. Täydellinen irtikytkentä tarkoittaa tilannetta, jossa talous voi kasvaa, mutta luonnonvarojen kulutus pysyy ennallaan tai laskee. Juntunen näkee innovaatiot välttämättöminä asian edistämiseksi.

—  Kun tuotamme globaalisti vaurautta kasvavalle joukolle ihmisiä, myös kulutus kasvaa. Tämä luo haasteen siitä, miten voimme säilyttää maapallon asuinkelpoisena tuleville sukupolville. Materiaaliin ja energiaan liittyvä irtikytkentä on tässä avainasemassa. Miten se tehdään laajasti ja nopeasti eri toimialoilla, vaatii tutkimusta ja investointeja tutkimukseen.

Juntunen siirtyi Vaasaan Aalto-yliopistosta kestävän tuotannon ja kulutuksen työelämäprofessorin paikalta. Hän on tutkinut laajasti kestäviä innovaatioita innovaatiojohtamisen perspektiivistä. Tutkimuksen teemoja ovat olleet muun muassa energia-alan muutokset, käyttäjäinnovointi ja käyttäjäyhteisöt. Nyt Juntunen johtaa lentämisen ja merenkulun hiiliriskeihin keskittyvää hanketta. Nämä alat ovat erityisen haastavia paitsi päästöjen kasvun niin myös teknologian osalta. Monilla muilla aloilla on jo saatavilla valmiimpia teknologiaratkaisuja. Esimerkiksi sähköistymistä on hyödynnetty sähköautoissa ja raideliikenteessä. Nämä teknologiaratkaisut eivät nojaa fossiilisiin polttoaineisiin tai laajamittaiseen biopolttoaineiden käyttöön.

—  Jos yritykset haluavat pienentää riskejä, niillä on oltava uskottava ja toteutettavissa oleva suunnitelma, jonka avulla kuljetaan kohti nettopäästötöntä järjestelmää. Maailma on uudessa tilanteessa, jossa lainsäädäntö, finanssisektori ja osakkeenomistajat vaativat samansuuntaista muutosta ja tunnistavat ilmastonmuutoksen mukana tulevat riskit, kuten sään ääri-ilmiöt ja kasvihuonepäästöihin kohdistuva tiukentunut sääntely. Kuitenkin monissa organisaatioissa on ehkä jääty jumiin ajatukseen, ettei ilmastoratkaisuilla ole kiire. Tarvitaan tavoitehakuisuutta, tutkimusta ja investointeja, jotta haasteisiin voidaan vastata globaalilla tasolla.

Monialainen työskentely luo viisaampia ratkaisuja

Juntunen tulee työskentelemään Tekniikan ja innovaatiojohtamisen akateemisessa yksikössä. Sen lisäksi hänen tehtävänsä on kytketty yliopiston yrittäjyyden ja innovaatioiden InnoLab-tutkimusalustaan.

— Aikamme haasteet vaativat monialaista ja poikkitieteellistä työtä. Nyt tarvitaan eri alojen osaajia, jotka kehittävät yhteistyönä uusia ratkaisuja unohtamatta vahvaa vuorovaikutusta muun yhteiskunnan kanssa. Vaasan yliopisto ja monitieteinen tutkimusalusta ovat hyviä paikkoja kehittää hankkeita ja opetusta ajankohtaisten kestävän kehityksen teemojen ympärille. InnoLabin kaltaiset tutkimusalustat luovat uskottavuutta tieteen tekemiselle ja kommunikoivat asiantuntevasti ulospäin. Koen luontevaksi toimia monitieteisessä ympäristössä myös oman taustani takia, sillä tuotantotaloudessa yhdistetään usein teknologiaa, sosiaalitieteitä ja johtamista.

Vaasaan Juntusen houkutteli se, että Vaasan yliopistossa satsataan hänen aihealueeseensa innovaatiojohtamiseen niin tutkimuksen kuin opetuksenkin puolella. Myös Vaasa kaupunkina on Juntusen mielestä kaunis.

— Kampus on mahtavalla paikalla veden äärellä ja alueen vanhoilla rakennuksilla on oma karismansa.

Fakta

  • Nimi: Jouni K. Juntunen
  • Syntynyt: 1971 Vuolijoella
  • Koulutus: KTT Aalto-yliopisto, 2014
  • Ura: Nokian matkapuhelin yksikössä 15 vuotta Suomessa, Kiinassa ja Japanissa toimien muun muassa tuotepäällikkönä, Aalto-yliopiston tutkijatohtorina ja työelämäprofessorina.  
  • Asuu: Helsingissä
  • Perhe: vaimo, 5-vuotias poika, yksi koira ja kaksi kissaa
  • Harrastukset: puutyöt, remontointi ja lenkkeily
  • Yllättävää: Aloittaessani koulutaipaleen omalla luokallani oli vain yksi oppilas minun lisäkseni.

Lisätiedot

Jouni K. Juntunen, puh. +358294498619, sähköposti: jouni.juntunen(@)uwasa.fi

Mitä mieltä olit jutusta?