Urapolulla kohti professuuria - yliopisto nimitti uusia Tenure track -tutkijoita

tenurekuvat
Yliopisto on vahvistanut tieteellistä tutkimustaan palkkaamalla uusia lahjakkaita tutkijoita Tenure track -tehtäviin. Tenure track on tutkijoiden vakinaistamispolku, jota pitkin on mahdollista edetä säännöllisten arvioiden kautta suoraan professoriksi.

– Minua kiinnostaa erityisesti tutkia, mitä tapahtuu, kun tietoyhteiskunta astuu tekoälyn ajalle, sanoo huhtikuussa uutena aluekehityksen ja innovaatiopolitiikan apulaisprofessorina aloittanut Johanna Hautala.

Hautalan mukaan yhä useammassa yrityksessä, julkishallinnossa ja yliopistoissa hyödynnetään itsenäisesti oppivaa tekoälyä. Tämä tarkoittaa, että ihmiset jalostavat tietoa ja ovat luovia yhdessä tekoälyn kanssa, jota voidaan pitää uudenlaisena oppivana toimijana näissä prosesseissa. Hautala tulee Vaasan yliopistoon Turun yliopistosta, kuten myös viime syksynä innovaatiopolitiikan apulaisprofessorina aloittanut Helka Kalliomäki.

Tuotantotaloutta voi soveltaa kaikkialla

Tuotantotalouden, erityisesti älykkään ja innovatiivisen tuotannon apulaisprofessoriksi on puolestaan nimitetty Ville Tuomi. Hän on väitellyt kauppatieteiden tohtoriksi Vaasan yliopistossa ja toiminut yliopistossa koulutuspäällikkönä ja tuotantotalouden yliopistonlehtorina.

– Tuotantotaloudessa hienoin asia on, että sitä voi soveltaa kaikkialla. Tuotanto voi olla niin palveluiden, tavaroiden kuin tiedonkin tuotantoa. Olen itse omassa tutkimuksessani painottanut etenkin tuotekehitykseen liittyviä teemoja, kertoo Tuomi.

Lisäksi kauppatieteiden tohtori Jouni K. Juntunen on aloittamassa innovaatiojohtamisen apulaisprofessorina tuotantotalouden oppiaineessa.

Tuotantotalouden tutkijatohtoriksi on valittu kauppatieteiden tohtori Khuram Shahzad. Hänen erikoisalansa on uuden sukupolven digitaalinen innovaatiojohtaminen. Shahzad on kotoisin Pakistanista ja väitellyt Vaasan yliopistossa.

– Uuden sukupolven innovaatiojohtamisessa on kyse digitalisaation tuomista mahdollisuuksista ja uusien näkökulmien kehittämisestä ja tuomisesta innovaatiojohtamiseen, sanoo Shahzad.

Rebekah Rousi on puolestaan uusi viestinnän ja digitaalisen talouden apulaisprofessori. Hän on taustaltaan kognitiotieteilijä Jyväskylän yliopistosta. Australialaissyntyinen Rousi on erikoistunut etenkin käyttäjätutkimukseen ja ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen.

Yhdysvalloista kotoisin oleva Jack Tillotson aloittaa elokuussa kuluttaja- ja käyttäjäinnovaatioiden tutkijatohtorina. Hän aikoo Tenure track -tutkijana perehtyä muun muassa siihen, miten erilaiset teknologiat vaikuttavat kuluttajan valintoihin sekä ohjaavat ruoan kulutusta ja tuotantoa entistä vastuullisempaan suuntaan.

Tenure track -tutkijat on palkattu yliopiston akateemisiin yksiköihin. Heidän tehtävänsä kytkeytyvät myös yliopiston uusiin tutkimusalustoihin: Hautalan, Kalliomäen, Juntusen, Shahzadin ja Tillotsonin InnoLab-alustaan sekä Rousin ja Tuomen Digital Economy -tutkimusalustaan.

Teksti: RIIKKA KALMI

Tietolaatikko

Juttu on ilmestynyt Vaasan yliopistolehti Vox Cordisissa kesällä 2021. 

Mitä mieltä olit jutusta?