Merja Koskela

Professori, soveltava kielitiede

FT
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö, Viestintätieteet
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8353
Wolffintie 34, 65200 Vaasa
Ankkuri 1. krs
Vastaanottoajat:
Sopimuksen mukaan

vCard icon Lataa yhteystietoni vCard-muodossa.


Viestintätieteet, soveltavan kielitieteen professori

Viestinnän monialainen maisteriohjelma, tutkielmaohjaaja

Viestintätieteiden tutkimusryhmä, tutkimusryhmän johtaja

Opetus

Opetan viestintätieteiden maisteriatason kursseja Viestinnän monialaisessa maisteriohjelmassa: -kursseja 2023-2024: tutkielmaryhmä, tutkimusmenetemät, organisaatioiden viestintä ja kollokvio. Lisäksi opetan ja ohjaan Vaasan yliopiston tohtoriohjelmassa.

Hankkeet

  • Sisällöllinen saavutettavuus verkko- ja mobiilipankkipalveluissa (Vaasan Aktiasäätiö 2022-2024)
  • DeCarbon Home - STN-hanke 2020-2023
  • ReGera - Regeringar Rapporterar om statligt ägande; projekti (Vaasan Aktiasäätiö 2018-2021)
  • Valtionyhtiöiden legitimiteetti. Tarkastelussa Suomi ja Ruotsi (Vaasan Aktiasäätiö 2018)
  • Sujuva sijoittajaviestintä (Vaasan Aktiasäätiö, Liikesivistysrahasto 2015-2022)
  • PRACTRANS - Viestintäperiaatteilla läpinäkyvyyttä Euroopan rahoitusmarkkinoille (Pörssisäätiö 2017)
  • Lohkoketjut haltuun. Miten kryptovaluutoista ja lohkoketjuista puhutaan yritysteksteissä ja journalismissa (OP Säätiö, Vaasan Aktia -säätiö)

Asiantuntijuus / Tutkimusintressit

Asiantuntijaviestintä, erikoisalaviestintä, organisaatioiden viestintä, sijoittajaviestintä, viranomaisviestintä, tekstintutkimus.

Keskeisiä julkaisuja

Hirsto, Heidi, Koskela, Merja, & Jokipii, Annukka (2023). Performing financial communication as professional practice: the interplay of consensus and tension in earnings calls. Journal of Professions and Organization, 10(2), 165-181, https:// lnkd.in/dEHWUr_G

Koskela, Merja, Mona Enell-Nilsson & Cecilia Hjerppe (2023). Texts Complying with Societal Pressures: Changing Genres in Finnish Companies' CSR Reporting. In. Nyström- Höög, Catharina, Rahm, Henrik & Gøril Thomassen Hammerstad (eds.). Nordic Perspectives on the Discourse of Things Sakprosa Texts Helping Us Navigate and Understand an Ever-changing Reality. Palgrave Macmillan Cham. https:// doi.org/10.1007/978-3-031-33122-0

Heidi Hirsto, Merja Koskela & Kaisa Penttinen (2021). Kun tietoa mitataan euroissa: Tulosjulkistukset tiedosta neuvottelemisen areenoina. Media & Viestintä 41(1), 72–94.

Sihvonen, Tanja, Merja Koskela & Salla-Maaria Laaksonen (2020). Tunipaloja rajapinnoilla? Tampereen yliopiston legitimiteettikamppailut hybridissä mediatilassa. Media & Viestintä 43(4), 272–302.

Koskela, Merja & Belinda Crawford Camiciottoli (2020). Different paths from transparency to trust? A comparative analysis of Finnish and Italian listed companies' investor relations communication practices. Studies in Communication Sciences 20(1), 59–76.

Nissilä, Niina & Merja Koskela (2020). Termien käsittely opinnäytetyön prosessissa. Teoksessa: Katajamäki, Heli (toim.), Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä. VAKKI Publications 11. Vaasa: VAKKI ry. 135–144.

Koskela, Merja & Nina Pilke (2020). Tieteellisen tekstin jäsentäminen. Teoksessa: Katajamäki, Heli (toim.), Tieteellinen kirjoittaminen tiedeyhteisössä. VAKKI Publications 11. Vaasa: VAKKI ry. 123–134.

Soronen, Anne, Liisa Kääntä & Merja Koskela (2020). Hyvä, paha deadline: Mediatyön intensiivisyys pelinkehittäjien ja toimittajien deadline-puheessa. Media & Viestintä 43(1), 47–78.

Sihvonen, Tanja, Merja Koskela & Harri Huusko (2020). Hyvä teknologia, pahat sovellukset? Lohkoketjun ja kryptovaluuttojen merkityksellistäminen journalismissa. Yhteiskuntapolitiikka 85(1), 17–30.

Enell-Nilsson, Mona & Merja Koskela (2019). Action for Transparency-Creation – Process Types and Participant Roles in IR Policies of Danish, Finnish and Italian Companies. VAKKI Publications 10. Vaasa, (81-94)

Koskela, Merja & Tanja Sihvonen (2018). #Hashtagin funktiot Twitterissä. In: Isotalus, P., J. Jussila & J. Matikainen (Eds.). Twitter viestintänä. Ilmiöt ja verkostot. Tampere: Vastapaino, 31–50.70

Jokipii, Annukka & Merja Koskela (2017). Accounting Terms as an Indication of Expertisein Financial PresentationsComparing Monologue with Dialogue. VAKKI Publications 8. Vaasa, 64–75.69

Koskela, Merja (2017). Disclosing principles of disclosure – Rhetorical moves for constructing transparency. International Journal of Business Communication. Special issue. The Pragmatics of Financial Communication. Part 1: From sources to the public sphere. Eds. R. Palmieri, D. Perrin & M. Whitehouse, 1–30.

Koskela, Merja, Kaisa Koskinen & Nina Pilke (2017). Bilingual formal meeting as a context of translatoriality. Target. International Journal of Translation Studies. Available: http://doi.org/10.1075/target.16017.kos- Online-First.

Koskela, Merja & Onerva Heino (2016). Raha puhuu englantia? Kielipolitiikka suomalaisten pörssiyhtiöiden sijoittajasivuilla. Teoksessa: Hirvonen, P., D. Rellstab & N. Siponkoski (toim.) 2016. VAKKI Publications 7. Vaasa, 251–262.

Koskela, Merja (2015).Tiedonantopolitiikkatekstien vaihtelevat tehtävät. Informointia, suostuttelua vai vakuuttamista? Vakki Publications 4, 137–146.Vaasa.

Koskela, Merja & Nina Pilke (2014/2016). From Slow Repetition to Awkward Omission: Economic, Efficient, and Precise Language Use in Bilingual Formal Meetings. Multilingua 35(3), 251–275. DOI: 10.1515/multi-2014-0075, October 2014.

Julkaisut ja asiantuntijatehtävät

» Tutkimustietokanta SoleCRIS