Maria Kankaanpää

Lehtori, erityisesti laskentatoimi ja rahoitus

KTL
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö, Laskentatoimi
etunimi.sukunimi@uwasa.fi
029 449 8488
Yliopistonranta 10, 65200 Vaasa
Fabriikki F341
Vastaanottoajat:
Viikot (weeks) 37-50: Tiistai (Tue) klo 13-14

 

Curriculum Vitae

 

Nykyinen virka, Current Position

Lehtori, Laskentatoimi ja rahoitus

Lecturer, Accounting and Finance

 

Ohjelmavastaava, Program Manager

Laskentatoimen ja rahoituksen kandidaattiohjelma

Bachelor's Program of Accounting and FinanceOpetus, Teaching 2023-2024:

LASK1006    
Tilinpäätösanalyysi, Introduction to Financial Statement Analysis (teaching in Finnish)

LASK1007    
Tilinpäätösanalyysin harjoitustyö, Project work of Financial Statement Analysis (teaching in Finnish)

LASK1015 & AYLASK1015    
Laskentatoimi yrityksissä ja uravalintana (osittain), Accounting in Companies and as a Career Choice (partly) (teaching in Finnish)

LASK2009    
Taloushallinto osana toiminnanohjausta, Financial Management as Part of Enterprise Resource Planning (teaching in Finnish)

LASK2056    
Business Intelligence and Data Analytics (teaching in English)

AYKTK0010
Tutustu kauppatieteisiin (osittain) (teaching in Finnish)