Koronavirustilanne Vaasan yliopistossa

Tälle sivulle päivitetään tietoa yliopiston koronatilanteesta ja -toimenpiteistä. Sivun sisältö on tarkistettu viimeksi 14.10. klo 9.00.

Olemme avanneet sähköpostin mahdollisia koronavirukseen liittyviä kysymyksiä varten: corona.info@uwasa.fi 
Huomioithan, että sähköposteihin vastataan ma-pe klo 8-16 välisenä aikana.

Olemme myös koonneet medialle listan asiantuntijoistamme, jotka voivat kommentoida koronan vaikutuksia.
Jos et löydä etsimääsi, ota yhteyttä viestintään, autamme mielellämme.

***

Ajankohtaista koronavirustilanteesta 

Yleinen turvallisuus – suojellaan itseämme ja toisiamme

Kampukselle saa tulla vain täysin terveenä ja turvaväli- ja hygieniasääntöjä noudattaen. Noudattamalla koronatorjuntaohjeita toimimme yhteisvastuullisesti huolehtien omasta ja toistemme terveysturvallisuudesta. 

Yliopiston sisätiloissa käydessä, opiskellessa tai työskennellessä edellytetään kasvomaskin käyttöä.

Opetus

Tervetuloa takaisin kampukselle! Vaasan yliopistossa palataan lähiopetukseen syyslukukauden alkaessa terveysturvallisuus edellä ja viranomaisrajoituksia noudattaen. Kampuksella toteutetaan pienryhmäopetusta, ja opetusjärjestelyt suunnitellaan mahdollisimman turvallisiksi. Tervahovissa ja Fabriikissa on avattu opiskelijoiden käyttöön itseopiskelutiloiksi kaikki opetustilat klo 8-18 silloin, kun niissä ei ole luentoja, muuta opetusta tai tapahtumia.

Lisätietoa opiskelijoille

Opiskelijoille on julkaistu sivu Tervetuloa takaisin kampukselle. Lisäksi kehotamme opiskelijoita seuramaan yliopiston verkkosivuja, opiskelijasähköpostia, Moodlea, Lukkarikonetta ja WebOodia.

Kirjastopalvelut

Lisätietoja www.tritonia.fi

Ravintolapalvelut

Lisätietoja www.juvenes.fi/vaasa

Tapahtumat

Kampuksella voi järjestää tapahtumia seuraavien periaatteiden mukaisesti:

  • Tilaisuuden järjestäjä vastaa terveysturvallisuuskäytännöistä. Paikalle tullaan vain terveenä ja kasvomaskeja käytetään.
  • Sisätiloissa alle 100 henkilömäärän tiloissa ei ole rajoituksia. Yli 100 henkilömäärän ylittävissä tiloissa tilaisuuden osallistujamääräksi suositellaan korkeintaan 75 % tilan enimmäishenkilömäärästä.
  • Ulkoalueilla järjestettävät tilaisuudet toteutetaan voimassa olevien viranomaissuositusten ja -määräysten mukaisesti

Henkilöstö

Syksyllä yliopisto laajentaa henkilöstön työskentelyä ns. hybridimalliin, joka tarkoittaa lähi- ja etätyöskentelyä työtehtävistä riippuen. Henkilöstö palaa kampukselle töihin lokakuusta lähtien siten, että henkilöstö työskentelee työn luonteen mukaisesti vähintään 2-3 päivää viikossa kampuksella. Saman tiimin jäsenet voivat kaikki työskennellä yhtäaikaisesti kampuksella. 

Henkilöstön yksityiskohtaisempi koronavirusohjeistus löytyy yliopiston intranetistä (vaatii erillisen tunnistautumisen).

Tietoa viranomaisten ja hallituksen suosituksista

Ajankohtaista viranomaistietoa koronaviruksesta, suosituksista koronaviruksen leviämisen estämiseksi ja vaikutuksesta opetuksen toimialaan löytyy THL:n verkkosivuilta, valtioneuvoston verkkosivuilta ja OKM:n verkkosivuilta.

Kriisinhallintaryhmä

Vaasan yliopiston koronalinjauksista ja -ohjeistuksesta vastaa kriisinhallintaryhmä, johon kuuluvat rehtori, vararehtorit, turvallisuuspäällikkö, talousjohtaja, henkilöstöjohtaja sekä lakiasiainjohtaja. Ryhmä seuraa koronavirustilannetta jatkuvasti ja pitää yhteyttä muihin yliopistoihin ja viranomaisiin linjaten yliopiston toimenpiteet perustuen viranomaisten tilannearvioihin.

Lisätietoa ja yhteydenotot:
rehtori Jari Kuusisto
puh. 029 449 8291