Koronatilanteen vaikutuksia - asiantuntijalista medialle

Olemme keränneet medialle listan eri alojen asiantuntijoistamme ja tutkijoistamme, jotka voivat kommentoida koronatilanteen monia eri vaikutuksia kuten lisääntynyttä etätyötä ja vaikutuksia talouteen, yrityksiin, markkinoihin ja kuluttajiin.

KORONAEPIDEMIAN VAIKUTUS VAASAN YLIOPISTOON

Rehtori Jari Kuusisto
Kts. myös Vaasan yliopiston koronatiedotussivut

VAIKUTUKSET OPISKELUUN, TYÖELÄMÄÄN JA JOHTAMISEEN

Etäopetus ja -opiskelu

Liisa Kääntä, yliopisto-opettaja viestintätieteet
Aiheet: Vuorovaikutus verkko-opetuksessa

Laura Perttola, yliopisto-opettaja julkisoikeus
Aiheet: Hyvä paha etäopiskelu - saavutettavuus elinikäisessä oppimisessa

Minna-Maarit Jaskari, yliopistonlehtori, markkinointi
Aiheet: Vuorovaikutus verkko-opetuksessa, digitaalinen vuorovaikutus, pelillisyyden hyödyntäminen opetuksessa ja oppimisessa.

Etätyö

Liisa Mäkelä, professori, henkilöstöjohtaminen
Aiheet: Etätyö, hajautettujen tiimien johtaminen, työhyvinvointi, liikematkustus, opettajien koronakevät etätöissä: kts. LEADIS-blogi etätyöstä.

Ilkka Luoto, yliopistonlehtori, aluetiede
Aiheet: Etätyön vaikutus maaseudun vetovoimaan

Muut vaikutukset työelämään

Riitta Viitala, professori, henkilöstöjohtaminen
Aiheet: Esimiestyö ja henkilöstöjohtaminen

Vesa Suutari, professori, kansainvälinen henkilöstöjohtaminen
Aiheet: Mitä kansainväliset komennukset opettavat meille etänä työskentelystä?

Kompleksisuus

Harri Jalonen, professori, sosiaali- ja terveyshallintotiede
Aiheet: Hyvinvoinnin turvaaminen pandemioissa, tiedon huoltovarmuus, informaatioresilienssi, kompleksisuus, uudet hyvinvointialueet

VAIKUTUKSET TALOUTEEN, YRITYKSIIN, MARKKINOIHIN, VEROTUKSEEN

Vaikutukset rahoitusmarkkinoihin

Timo Rothovius, professori, rahoitus ja laskentatoimi
Aiheet: pörssit ja rahoitusmarkkinoiden tilanne kriisissä, osakkeet ja osakekurssit, raaka-ainemarkkinat, sijoittaminen

Sami Vähämaa, professori, rahoitus ja laskentatoimi
Aiheet: pankit, yrityksen rahoitus, yritysten yhteiskuntavastuu, pörssit ja rahoitusmarkkinoiden tilanne kriisissä, osakkeet ja osakekurssit, johdannaiset

Vaikutukset talouteen

Hannu Piekkola, professori, taloustiede
Aiheet: Suomen talous, julkinen talous, bruttokansantuote,  aineeton pääoma ja investoinnit

Panu Kalmi, professori, taloustiede
Aiheet: Oman talouden hallinta poikkeusoloissa ja muutoksessa, kuluttajien talousosaaminen

Vaikutukset yrityksiin, liiketoimintaan ja markkinoihin

Marko Kohtamäki, professori, strategia ja liiketoiminnan kehittäminen
Aiheet: Strateginen reagointi, liiketoiminnan sopeuttaminen, johtaminen muutostilanteissa

Teija Laitinen, professori, laskentatoimi
Aiheet: yritysten konkurssit, konkurssien ennustaminen

Hannu Makkonen, professori, markkinointi
Aiheet: Innovaatioiden omaksuminen, teolliset verkostot ja suhdedynamiikka, innovaatioekosysteemit, arvontuotanto, dynaamiset kyvykkyydet

Arto Ojala, professori, kansainvälinen liiketoiminta
Aiheet: Liiketoimintamallit ja niiden muutokset (kriisien hallinta, toiminnan nopea uudelleensuuntaaminen)

Arto Rajala, professori, markkinointi
Aiheet: B2B markkinointi, markkinoinnin johtaminen toimialojen murroksessa, liiketoimintaverkostot, strateginen markkinointi, energiamurros ja -markkinat

Annika Tidström, professori, yrittäjyys,
Miten COVID-19 vaikuttaa yritysten strategioihin ja kasvumahdollisuuksiin?

Vaikutukset kansainväliseen liiketoimintaan

Peter Gabrielsson, professori, kansainvälinen markkinointi
Aiheet:  BornGlobal -yritykset ja International New Ventures

Tahir Ali, tutkijatohtori, kansainvälinen markkinointi
Aiheet: Projektiviennin riskit ja  kv. neuvottelut

Vaikutukset kauppaan ja toimitusketjuihin

Ari Huuhka, yliopistonlehtori, markkinointi
Aiheet: vähittäiskauppa, verkkokauppa ja digitaaliset palvelut, yritysten sopeutuminen muutokseen

Vaikutukset logistiikkaan
Petri Helo, professori, logistiset järjestelmät
Aiheet: logistiikka, 3 D -tulostus

Vaikutukset verotukseen

Juha Lindgren, professori, vero-oikeus
Aiheet: Verotulojen riittävyys ja turvaaminen vero-oikeuden näkökulmasta, veronmaksumyönteisyys, veropolitiikka

VAIKUTUKSET KULUTTAJIIN JA PALVELUIHIN

Vaikutukset kuluttajiin ja kysyntään

Harri Luomala, professori, kuluttajakäyttäytyminen
Aiheet: Elintarvikkeiden markkinointi, kulutuksen ja kysynnän tutkimus

Hanna Leipämaa-Leskinen, yliopistotutkija, markkinointi
Aiheet: Elintarvikkeet, lähiruoka, paikallisten tuottajien tukeminen, kulutusvalintojen ristiriitaisuus, välttämätön kuluttaminen

Henna Syrjälä, yliopistotutkija, markkinointi
Aiheet: Kuluttajien arjen käytännöt ja ristiriidat, vähävaraiset kuluttajat

Panu Kalmi, professori, taloustiede
Aiheet: Oman talouden hallinta poikkeusoloissa ja muutoksessa, kuluttajien talousosaaminen

Vaikutukset palveluihin ja niiden saatavuuteen

Catharina von Koskull, apulaisprofessori, markkinointi
Aiheet:  Elderly everyday experiences of aging and living in elderly care homes and wellbeing

Hannele Kauppinen-Räisänen, yliopistotutkija, markkinointi
Aiheet: Kotimaa- ja lähimatkailun mahdollisuudet; Elintarvikeala, saatavuuden, riippumattomuuden, puhtauden ja kotimaisuuden kasvava merkitys ja arvostus; Vastuullisuuden kasvava merkitys luksustoimialoilla. 

JULKISOIKEUDELLISET VAIKUTUKSET

Niina Mäntylä, apulaisprofessori, julkisoikeus
Aiheet: Lasten oikeudet poikkeusoloissa

Kristian Siikavirta, yliopistonlehtori, julkisoikeus
Aiheet: Koronaan ja EU-valtiontukiin liittyvät poikkeustoimet

VAIKUTUKSET TIETOLIIKENTEESEEN

Petri Välisuo, apulaisprofessori, automaatiotekniikka
Aiheet: tietoliikenneratkaisut, anturit ja sensorit datankeruuseen, satelliittikuvat

Heidi Kuusniemi, johtaja, professori, tietotekniikka
Aiheet: mobiiliseuranta, paikkatiedot, paikannusratkaisut, tilannekuva

VAIKUTUKSET VIESTINTÄÄN

Heidi Hirsto, apulaisprofessori, viestintätieteet
Aiheet: johtamisviestintä, digiajan viestintä, sosiaalinen media

**

Voit aina kysyä apua asiantuntijoiden löytymiseen yliopistomme viestinnästä. Autamme mielellämme! Meiltä löytyy myös painolaatuisia kuvia asiantuntijoistamme: viestinta@uwasa.fi

  • Riikka Kalmi, tutkimusviestinnän asiantuntija, puh. 029 449 8231
Vaasan yliopiston asiantuntijoita