Tervetuloa takaisin kampukselle

Sivun tiedot on tarkistettu viimeksi 14.10.2021 klo 9.50.

Olemme avanneet erillisen sähköpostin mahdollisia koronavirukseen liittyviä kysymyksiä varten: corona.info@uwasa.fi
Huomioithan, että sähköposteihin vastataan ma–pe klo 8–16 välisenä aikana.

opiskelijoita auditoriossa maskit kasvoilla

Paluu kampukselle syksyllä 2021

Vaasan yliopistossa palataan lähiopetukseen syyslukukauden alkaessa terveysturvallisuus edellä ja viranomaisrajoituksia noudattaen. Kampuksella toteutetaan pienryhmäopetusta, ja opetusjärjestelyt suunnitellaan mahdollisimman turvallisiksi.

Opetusta voidaan lisätä kampuksen tiloissa 11. lokakuuta alkaen, mikäli se on opetuksen toteutuksen kannalta tarkoituksenmukaista ja mahdollista. Suuret massaluennot voidaan järjestää etäyhteyksin, mutta pienryhmätyöskentelyä toivotaan lisättävän kampuksella. Opetusta voidaan järjestää myös tarvittaessa hybridisti (osa opiskelijoista on kampuksella ja osa osallistuu etänä).

Kannustamme kaikkia opiskelijoitamme ottamaan rokotteen vuorollaan. Tämä mahdollistaa sujuvamman paluun kampukselle. Seuraathan oman sairaanhoitopiirisi ohjeistusta koronavirusrokotteista.

Kampuksella tapahtuu

Kaikki opiskelijoille suunnatut tapahtumat löydät tapahtumakalenterista.

Kampuksella ja muualla Vaasassa toimintaa järjestävät myös yliopiston liikuntapalvelut sekä yliopiston ja ylioppilaskunnan yhteinen Mikä neuvoksi -hanke.

Kampuksella voi järjestää tapahtumia seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Tilaisuuden järjestäjä vastaa terveysturvallisuuskäytännöistä. Paikalle tullaan vain terveenä ja kasvomaskeja käytetään.
 • Sisätiloissa alle 100 henkilömäärän tiloissa ei ole rajoituksia. Yli 100 henkilömäärän ylittävissä tiloissa tilaisuuden osallistujamääräksi suositellaan korkeintaan 75 % tilan enimmäishenkilömäärästä.
 • Ulkoalueilla järjestettävät tilaisuudet toteutetaan voimassa olevien viranomaissuositusten ja -määräysten mukaisesti

Yliopiston tilat ja palvelut

Alle 100 henkilömäärän tiloissa ei ole rajoituksia. Yli 100 henkilömäärän ylittävissä tiloissa osallistujamääräksi suositellaan korkeintaan 75 % tilan enimmäishenkilömäärästä. Luentosaleihin sekä neuvottelu- ja taukotiloihin on laadittu maksimihenkilömäärät.

Tervahovissa ja Fabriikissa on avattu opiskelijoiden käyttöön itseopiskelutiloiksi kaikki opetustilat klo 8-18 silloin, kun niissä ei ole luentoja, muuta opetusta tai tapahtumia.

Opintojen ohjaus on pääsääntöisesti etäohjausta. Opintojen ohjausta toteutetaan mm. orientaatioissa, HOPS-työpajoissa, temaattisissa drop in -tapaamisissa, opintojen suorittamiseen liittyvissä työpajoissa ja yksilöohjauksena. Ajan etäohjaukseen voi varata sähköisellä ajanvarauksella Moodlesta.

Kopiointi ja tulostaminen on mahdollista arkisin (ma-pe) seuraavina aikoina:

 • Tervahovi: Palomäki-sali (A201) klo 8-20.45
 • Fabriikki: aula klo 8-18

Sisääntulo Tervahovin Palomäki-saliin on Marmoriportin pääovesta. Sisääntulo Fabriikin aulaan tapahtuu ravintola Erkin vieressä olevasta ulko-ovesta. Kopiointikortin saa ostaa kirjastosta.

Lisätietoja kampusalueen rakennuksista ja mm. itseopiskelutiloista Tilat-sivulta.

Etäopiskelu

Katso vinkit etäopiskeluun Kehitä opiskelutaitojasi -sivulta.

Tenttiminen

Syksyn 2021 osalta keskitetysti järjestettävien tenttien toteuttaminen on selvityksen alla ja niistä tiedotetaan erikseen. EXAM-tenttiluokat otetaan käyttöön kaikkien tenttikoneiden osalta 11.10. lukien. Lisätietoa tenttijärjestelyistä Opintojen suorittaminen -sivuilta.

Kirjaston palvelut

Lisätietoja kirjaston verkkosivuilta.

Ravintolapalvelut

Lisätietoja Juveneksen Vaasan kampuksen verkkosivuilta.

Käytä kasvomaskia kampuksella

Kampukselle saa tulla vain täysin terveenä. Yliopiston julkisissa sisätiloissa edellytetään kasvomaskin käyttöä. 

Kasvomaskin käyttö on pakollista kaikissa tilanteissa, joissa ihmiset tapaavat toisiaan (esimerkiksi välttämättömät lähikokoukset, tauko- tai yhteisten tilojen käyttö), ellei ole erityistä syytä olla käyttämättä sitä (esimerkiksi terveydellinen syy).

Myös kaikissa lähiopetus-, itseopiskelu-, laboratorio- ja tenttitilanteissa edellytetään maskin käyttöä. Yliopisto varaa lähiopetustilanteita varten kertakäyttöisiä maskeja opiskelijoille ja opettajille. Yliopiston tarjoamat kasvomaskit on tarkoitettu käytettäväksi ensisijaisesti opiskelutilanteisiin.

Suosittelemme käyttämään omia maskeja, mutta mikäli olet kampuksella ja mukanasi ei ole maskia, voit hakea kertakäyttömaskin Tervahovin, Fabriikin tai Tritonian vahtimestarilta. Kampuksella on tarjolla myös käsidesiä ja kertakäyttöisiä suojakäsineitä.

Mistä lisätietoa, apua ja tukea?

Mikäli sinulla on hengitystieoireita, on tärkeää, että pysyt kotona ja otat yhteyttä alueesi terveydenhuoltoon. Kampukselle saa tulla vain terveenä. Ilmoita kurssipoissaolostasi opettajallesi normaaliin tapaan.

Varaa opiskelullesi ja oppimiseen riittävästi aikaa. Lisätukea etäopiskeluun löydät esim. Nyyti ry:n palveluista.

Jos olet saanut tiedon positiivisesta tuloksesta tai altistumisesta, tilanne voi olla henkisesti erittäin raskas. Saatat kokea häpeää, syyllisyyttä tai huolta omasta terveydestäsi tai muiden ihmisten mahdollisesta altistamisesta tai tartuttamisesta. Jos sinulle tulee tunne, että tilanne on liian raskas, kannustamme ottamaan yhteyttä opintopsykologiin tai YTHS:ään.

Myös Vaasan ylioppilaskunta tarjoaa apua tarvittaessa. Lue lisää VYY:n sivuilta.

Vaasan tilanteesta löydät ajankohtaisimman tiedon Vaasan kaupungin ja Vaasan keskussairaalan verkkosivuilta. Kannattaa myös seurata Vaasan kaupungin viestintää sosiaalisessa mediassa.

Löydät ajankohtaista viranomaistietoa koronaviruksesta ja suosituksista sen leviämisen estämiseksi muun muassa THL:n ja valtioneuvoston verkkosivuilta.

Kannattaa myös tutustua oheisiin oppaisiin: suomenkielisestä Kohtaa korona tai englanninkielisestä Face covid -oppaista löydät käytännön vinkkejä ja apua koronan kohtaamiseen.

Opiskelijavaihdot

Kampukselle voi tulla vasta 10 päivän varoajan jälkeen saavuttaessa ulkomailta Suomeen opiskelemaan.

 • Varoaika koskee saapumista kaikista maista, ja lasketaan Suomeen tulopäivästä

 • Tämä 10 päivää opiskellaan etänä

Yliopiston vaihto-opiskelut ja kansainväliset harjoittelut jatkuvat viranomaisrajoitusten sallimissa rajoissa.

Vaihdon peruuntuminen

Vaihto voi poikkeustilanteen takia peruuntua jo ennen sen alkua. Vaihtokohde tiedottaa vaihto-opiskelijoita vaihdon virallisesta alkamisajankohdasta. Vaihtokohteen ilmoittaessa lukukauden opetuksen perumisesta tai siitä ettei se vastaanota vaihto-opiskelijoita, vaihto peruuntuu. Myös opiskelija voi peruuttaa vaihdon milloin tahansa.

 • Vaihdon peruuntuessa ole viipymättä yhteydessä Liikkuvuuspalveluihin sähköpostitse outgoing.international@uwasa.fi
   
 • Vaihdon peruuttaminen ei vaikuta tuleviin mahdollisuuksiin tulevissa vaihtohauissa. Hakemuksesi arvoidaan yliopiston valintakriteereiden mukaisesti.

Apurahat vaihdon peruuntuessa

 • Erasmus+ ja Nordplus -vaihdoissa noudatamme Opetushallituksen ohjeistusta.

 • Yliopiston kahdenvälisten vaihtojen peruuntuessa yliopisto noudattaa omaa ohjeistustaan.

 • Force majeure -syystä peruuntuneissa vaihdoissa saattaa olla mahdollista saada pitää syntyneitä kuluja vastaava osuus apurahasta, jollei kuluja saa korvatuiksi vakuutuksesta. Opiskelijana sinun tulee ensin selvittää vakuutusyhtiösi kautta mahdolliset korvaukset, jonka jälkeen sinun tulee tehdä Liikkuvuuspalveluille selvitys pakollisista kuluista, esim. asuminen tai matkaliput, joita et ole saanut korvatuiksi, ennen apurahan palauttamista.

Vaihdon keskeytyminen

Vaihto keskeytyy tilanteessa, jossa olet jo aloittanut opinnot vaihtokohteessasi, mutta vaihtokohde ilmoittaa lukukauden keskeytyneen tai kun päätät keskeyttää vaihdon.

 • Vaihdon keskeytyessä ole viipymättä yhteydessä Liikkuvuuspalveluihin sähköpostitse outgoing.international@uwasa.fi

Apurahat vaihdon keskeytyessä

 • Erasmus+ ja Nordplus -vaihdoissa noudatamme Opetushallituksen ohjeistusta.

 • Yliopistojen kahdenvälisten vaihtojen keskeytyessä noudatamme yliopiston omaa ohjeistusta.

 • Force majeure -syystä keskeytyneissä vaihdoissa saattaa olla mahdollista saada pitää osa apurahasta tai saada korvauksia syntyneille kuluille. Opiskelijana sinun tulee ensin selvittää vakuutusyhtiösi kautta mahdolliset korvaukset, jonka jälkeen sinun tulee tehdä Liikkuvuuspalveluille selvitys pakollisista kuluista, esim. asuminen tai matkaliput, joita et ole saanut korvatuiksi, ennen apurahan palauttamista.
   
 • Vaihtokohteessa keskeneräiseksi jääneet opinnot ja niiden loppuun vieminen tulee opiskelijan selvittää vaihtokohteen kanssa.

Vaihdon ajankohdan siirtäminen

Koronan vuoksi lukuvuonna 2021-2022 peruuntuneita vaihtoja ei voi siirtää lukuvuodelle 2022-2023.

Mitä vaihtoa lukuvuodelle 2021-2022 suunnittelevan tulee tehdä?

 • Seuraa Ulkoministeriön matkustustiedotteita ja toimi Ulkoministeriön ohjeiden mukaisesti

 • Seuraa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koronavirustiedotetta 

 • Seuraa vaihtokohteesi tiedotusta

 • Hanki kattava matkavakuutus ennen lentolippujen ostamista ja ennen muita vaihdon kuluihin liittyviä maksuja. Kun hankit vakuutuksen, tarkista vakuutuksen tarjoama kriisiturva

 • Kun hankit lentoliput, osta niihin peruutus- tai muutosturva

 • Kun olet lähdössä ulkomaille, tee matkustusilmoitus

 • Ulkoministeriön nettikonsuli vastaa matkustusturvallisuuteen liittyviin kysymyksiin

 • Suojaudu hengitysinfektioiden aiheuttajilta ensisijaisesti hyvällä käsihygienialla

 • Jos olet epidemia-alueella, ota yhteyttä Suomen suurlähetystön tai konsulaattiin lisäohjeiden saamiseksi.

Miten ja milloin lääkäriin vaihtokohteessa?

Mikäli olet vaihtokohteessa ja sinulle nousee korkea kuume, johon liittyy yskää tai hengenahdistusta, hakeudu välittömästi lääkäriin. Ota yhteyttä vakuutusyhtiöösi ja sovi, minne alueen sairaalaan tai terveyskeskukseen menet. Voit myös seurata kohdeyliopistosi ohjeistusta lääkäripalveluista koronavirusepäilyksessä.

Palatessasi epidemia-alueelta Suomeen

Opiskele etänä ensimmäisen 10 päivän ajan ja vältä ihmiskontakteja (aivan kuten tekisit flunssaisena). Mikäli sinulle tulee äkillisen hengitystieinfektion oireita kuten kuumetta, yskää ja hengenahdistusta ole yhteydessä puhelimitse Vaasan keskussairaalan päivystyspoliklinikkaan puh. +358 6 213 1310 tai +358 6 213 1001. Saat ohjeet hoitoon hakeutumiseen.

Ohjeistus saapuessasi ulkomailta Vaasaan

Ulkomailta saapuvan työntekijän tai opiskelijan tulee toimia matkustamiseen liittyvien viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja esimerkiksi varautua tekemään etätyötä tai -opiskelua maahantulon jälkeen ennen yliopistolle saapumista. Suomeen saapuvia matkustajia kehotetaan hyödyntämään FINENTRY-palvelua. Katso myös tiedote Vaasaan saapuville matkustajille.

Matkustaminen niiden maiden välillä, joihin viranomainen ei ole asettanut matkustusrajoituksia, on sallittua, eikä karanteeninomaisia olosuhteita tarvitse järjestää. Lue lisää Valtioneuvoston sivuilta: koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset.

Lue myös ajankohtainen Vaasan sairaanhoitopiirin koronavirusinfo.

Usein kysytyt kysymykset

1. Miten syksyllä 2021 toimitaan?

Vaasan yliopistossa palataan lähiopetukseen syyslukukauden alkaessa terveysturvallisuus edellä ja viranomaisrajoituksia noudattaen. Kampuksella toteutetaan pienryhmäopetusta, ja opetusjärjestelyt suunnitellaan mahdollisimman turvallisiksi.

Tervahovissa ja Fabriikissa on avattu opiskelijoiden käyttöön itseopiskelutiloiksi kaikki opetustilat klo 8-18 silloin, kun niissä ei ole luentoja, muuta opetusta tai tapahtumia.

2. Mistä saan tiedon, jos kurssi peruuntuu tai siirtyy, tai jos siihen tulee muutoksia?

Kurssin opettaja tiedottaa kurssiin liittyvistä asioista Moodlessa, WebOodissa tai opiskelijasähköpostissa.

3. Mistä löydän ohjeet Zoomin käyttöön?

IT-palveluiden verkkosivuilta kohdasta Ohjeet löydät Zoom-ohjeen sekä ZOOM-etäneuvotteluun liittyminen -ohjeen.

Tutustu myös etäopetustilanteiden ja muiden etätapaamisten tueksi koostettuun Zoom-netikettiin.

4. Miten opinnot järjestetään, ja mistä saan niistä lisätietoa?

Omaohjaajat neuvovat opintoja opettajilta saatavien päivitysten mukaan.

5. Kuka on omaohjaajani?

Omaohjaajasin yhteystiedot löydät Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Ohjaus ja neuvonta > Omaohjaajat.

6. Miten toimin, jos tunnen itseni sairaaksi?

Mikäli sinulla on hengitystieoireita, on tärkeää, että pysyt kotona ja otat yhteyttä alueesi terveydenhuoltoon. Kampukselle saa tulla vain terveenä. Ilmoita kursssipoissaolostasi opettajallesi normaaliin tapaan.

Jos olet saanut tiedon positiivisesta tuloksesta tai altistumisesta, tilanne voi olla henkisesti erittäin raskas. Saatat kokea häpeää, syyllisyyttä tai huolta omasta terveydestäsi tai muiden ihmisten mahdollisesta altistamisesta tai tartuttamisesta.

Jos sinulle tulee tunne, että tilanne on liian raskas, kannustamme ottamaan yhteyttä opintopsykologi Ray Ohtoseen ray.ohtonen(at)uwasa.fi. Myös Vaasan ylioppilaskunta tarjoaa apua tarvittaessa. Lue lisää VYY:n verkkosivuilta.

7. Onko YTHS auki, voiko sinne olla yhteydessä?

YTHS:n vastaanottotoiminta jatkuu normaalisti ajanvarausten mukaisesti. Katso YTHS:n verkkosivuilta tarkemmat ohjeet asiointiin.

Tutustu myös YTHS Vaasan palvelupisteen yhteystietosivuihin.

8. Miten koronavirustilanne vaikuttaa opintotukiin?

Jos opinnot jatkuvat etäopintoina tai muulla tavoin, saat opintotukea normaalisti. Kela tiedottaa mahdollisista joustoista tai muutoksista verkkosivuillaan. Lisätietoja löydät Kelan verkkosivuilta kohdasta Ajankohtaista koronatilanteesta.

Oliko tästä sivusta sinulle hyötyä?