Palkkaa harjoittelija

Jos organisaatiostasi löytyy projekti tai selvitys, jolta puuttuu tekijä, harjoittelija voi olla ratkaisu tähän pulmaan. Palkkaamalla harjoittelijan saat käyttöösi alan tuoreinta tietoa, uusia näkemyksiä ja ideoita toimintanne kehittämiseen. Parhaimmillaan harjoittelija tuo kokemuksiaan työelämän osaamisvaatimuksista koulutuksen kehittämiseen.

Harjoittelija voi tehdä esimerkiksi erilaisia selvityksiä, kyselyitä tai muuta organisaatiotasi hyödyttävää. Harjoittelijan työtehtävien on oltava sellaisia, että opiskelija pääsee hyödyntämään opinnoissa hankkimiaan tietoja ja taitoja. Harjoittelun olisi hyvä myös mahdollistaa uusien asioiden oppiminen.

Harjoittelu voi usein olla ensimmäinen askel pidempään työsuhteeseen. Muista myös kansainväliset osaajamme, jotka tuovat mukanaan osaamisen lisäksi oman kulttuurisen pääomansa. Monimuotoinen ja -kulttuurinen työyhteisö ruokkii luovuutta.

Ota yhteyttä harjoittelu@uwasa.fi.

Vinkit sujuvaan harjoitteluun

Ennen harjoittelua

1. Suunnittele harjoittelijalle sopiva tehtävä ja varmista, että harjoittelijalle on ohjaaja. Harjoittelun tulee kestää vähintään kolme kuukautta ja harjoittelijalle on maksettava vähintään Kelan minimipalkka.

2. Hakukuulutus on helppo julkaista JobTeaser -alustalla.

3. Valitset hakijoista itsellesi soveltuvimman hakijan. Valittu harjoittelija on itse yhteydessä yliopiston urapalveluihin harjoittelusopimuksen laatimiseksi. 

4. Vaasan yliopisto laatii harjoittelusopimuksen, jonka työnantaja, yliopiston edustaja ja harjoittelija allekirjoittavat. Harjoittelusopimusta varten sinulta pyydetään tietoja harjoittelupaikasta, yhteyshenkilöstä, ohjaajasta, harjoittelun kestosta, harjoittelijalle maksettavasta palkasta sekä työtehtävistä.

5. Laadit harjoittelijan kanssa myös tavallisen työsopimuksen. 

Harjoittelun aikana

Huolehdi, että harjoittelija saa riittävän perehdytyksen tehtäviinsä, jotta kokemus on teille molemmille antoisa. Nimetty ohjaaja neuvoo harjoittelijaa työtehtävissä, käy läpi harjoittelijan tavoitteet, on tavoitettavissa ja keskustelee harjoittelijan kanssa säännöllisesti harjoittelun aikana. Harjoittelun aikana työnantajaa sitovat normaalit työnantajan velvollisuudet.

Harjoittelun jälkeen

Harjoittelija saa työnantajalta työtodistuksen. Jos kyseessä on yliopiston tukema harjoittelu, työnantaja laskuttaa yliopistolta harjoittelusopimuksen mukaisen summan työharjoittelun päätyttyä.

Rahallista tukea harjoitteluun

Kun palkkaat opiskelijan harjoitteluun, voit saada yliopistolta rahallista tukea. Harjoittelusta sovitaan etukäteen yliopiston kanssa ja rahallinen tuki maksetaan työnantajalle harjoittelun päätyttyä.

Ehdot tuen saamiseen

  • Harjoittelu kestää vähintään kolmen kuukautta.
  • Harjoittelija saa vähintään Kelan työssäoloehdon mukaista palkkaa koko harjoittelun ajalta (vuonna 2024 1399€/kk).
  • Harjoittelupaikka on Suomessa ja työnantaja on yksityisen, kolmannen tai julkisen sektorin organisaatio.
  • Ulkomailla suoritettavaan harjoitteluun tuki voidaan myöntää, jos työnantaja on suomalainen julkisen sektorin organisaatio.

Tuen suuruus

Tuki on tavallisesti 1 800 euroa harjoittelujaksolta. Vaasan seudun pk-yrityksille voidaan myöntää kansainvälisen opiskelijan palkkaamiseen korotettu tuki, joka on 3 600 euroa harjoittelujaksolta.