Kansainväliset opiskelijat

Vaihto-opiskelijat ja kansainvälinen harjoittelu (perustutkinto-opiskelijat)
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Lähteneet (väh. 3 kk) 203 184 184 162 213 215 204 217 261 255 264 270 221
Saapuneet (väh. 3 kk) 128 164 179 193 202 182 175 187 213 203 192 190 158
Saapuneet lyhyet vaihdot (alle 3 kk) 58 42 41 40 40 40 56 41 * * * * *
Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat
  2017 2018 2019
Tutkinto-opiskelijat 255 197 161
Jatko-opiskelijat 75 73 81
Yhteensä 300 270 242
Hakemukset kansainvälisiin maisteriohjelmiin
Ohjelma 2017 2018 2019 2020
Master's Degree Programme in International Business (sisäänotto 2017-2019: 25, 2020: 35) 182 178 277 302
Master's Degree Programme in Finance (sisäänotto 20) 115 116 126 180
Master's Programme in Strategic Business Development (sisäänotto 20) 96 93 150 239
Master's Programme in Industrial Digitalisation (Communications and Systems Engineering 2017 saakka, Wireless Industrial Automation 2018 saakka) (sisäänotto 20) 37 29 * *
Master's Programme in Industrial Management (sisäänotto 2017-2019: 25, 2020: 30) 92 83 120 191
Master's Programme in Industrial Systems Analytics (sisäänotto 20) 34 50 56 90
Master's Programme in Smart Energy (sisäänotto 20) * * 108 134
Yhteensä 556 549 837 1136

* Ei sisäänottoa