Digital Economy

Digital Economy –tutkimusalustalla keskitytään digimurrokseen teollisuudessa ja yhteiskunnassa

Digital Economy on ilmiölähtöinen ja monitieteinen avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin ja yhteiskuntaan. Tutkimusaiheisiin kuuluvat moninaiset datan ja tiedon näkökulmat – miten tietoa tuotetaan, kerätään, siirretään, tallennetaan, analysoidaan, johdetaan, hyödynnetään liiketoimintaan, suojataan ja turvataan. Tutkimuskohteita ovat muun muassa tekoäly, koneoppiminen, digitalisaation vaikutukset tapoihin työskennellä ja kommunikoida, sääntely digitalisaatiossa, digitaalimarkkinointi, data-analyysi, data- ja alustatalous sekä automaatio.

Tutkimus

Digital Economy -tutkimusalusta on avoin tutkimusympäristö, jossa tutkitaan eri tieteenalojen näkökulmista uusien teknologioiden mahdollistamia innovaatioita ja niiden vaikutuksia yksilöihin, organisaatioihin, teollisuuteen ja yhteiskuntaan - keskiössä ovat digimurroksen eri näkökulmat.

Alusta toimii pääosin ulkopuolisesti rahoitetuin tutkimus- ja kehitysprojektein.

Image

Tutkimusaihepiirejä eri digitalouden näkökulmilta ovat muun muassa tekoäly ja data-analytiikka teollisuussovelluksissa ja liiketoiminnassa, resurssiniukka automaatio ja kestävä IoT, alustatalous, digitaalimarkkinointi ja -viestintä sekä digitaalisääntely.

 • Tekoäly, konehahmotus ja -oppiminen teollisuudessa ja päätöksenteossa
 • Älyteollisuus
  • Robotisoitu logistiikka ja liikenne (tavarat ja henkilöt) sekä tuotanto teollisuudessa
  • luotettava IoT ja tietoliikenne
  • kestävä automaatiotekniikka
 • Data-analytiikka liiketoiminnassa ja rahoituksessa
 • Kaiken tiedon digitalisointi ja virtualisointi sekä sen tuomat liiketoimintamahdollisuudet
 • Pilvipalveluiden, big datan ja avoimen datan kehittyminen ja hyödyntäminen
 • MyData
 • Kaiken instrumentointi ja mittaus
 • Digitaaliset joukkoistusalustat ja ekosysteemit
 • Älykäs ja robusti sähköntuotannon ja energiajärjestelmien tietotekniikka
 • Rakennetun ympäristön anturointi, tilannekuva ja avaruusdatan tehokas hyödyntäminen