Varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutus

Uusimuotoinen, hyväksytysti suoritettu varusmiesten johtaja- ja kouluttajakoulutus (JOKO) hyväksytään osaksi tutkintoa.

Mikäli varusmiespalvelus on alkanut 1.1.2019 jälkeen ja hakija on suorittanut uusimuotoisen JOKO-koulutuksen 20 op sisällytetään tutkintoon kerralla 15 op laajuinen opintokokonaisuus. Opiskelija hakee tutkintoon sisällyttämistä normaalisti korvaavuusmenettelyn kautta lomakkeella ”Hakemus opintojakson/opintokokonaisuuden hyväksilukemisesta muualla suoritettujen opintojen perusteella”. Opiskelijan tulee esittää kopio Puolustusvoimien johtajan palvelutodistuksesta eli todistus johtaja- ja kouluttajakoulutuksen suorittamisesta. 

Mikäli opiskelija on suorittanut vanhemman kuin 1.1.2019 alkaneen johtajakoulutuksen, hän voi hakea tekniikan ja kauppatieteen alan tutkinnoissa 5 op:n hyväksilukua. Opiskelija hakee tutkintoon sisällyttämistä normaalisti korvaavuusmenettelyn kautta  lomakkeella ”Hakemus opintojakson/opintokokonaisuuden hyväksilukemisesta muualla suoritettujen opintojen perusteella”. Opiskelijan tulee esittää kopio Puolustusvoimien johtajan palvelutodistuksesta eli todistus johtaja- ja kouluttajakoulutuksen suorittamisesta.