Vaasan yliopisto, henkilöstö ja opiskelijat tutkimuksen kohteena: Hae tutkimuslupaa

Kaikkiin Vaasan yliopistoon (yliopistoon organisaationa tai yliopiston henkilökuntaan, opiskelijoihin) kohdistuviin tieteellisiin tutkimuksiin tulee hakea tutkimuslupaa sähköisellä lomakkeella, johon liitetään vähintään tutkimussuunnitelma. Tutkimuslupaa hakevat myös yliopiston omat tutkijat, opettajat ja opiskelijat.

Yliopistoa koskevat tutkimusluvat voivat koskea esimerkiksi opetusta, opinnäytteitä, tutkimusta, henkilöstön haastattelua tai heille tehtäviä kyselyjä, jotka koskevat Vaasan yliopistoa organisaationa. Huomioithan, että Vaasan yliopisto voi antaa tutkimusluvan ainoastaan tutkimuksen tekemistä varten, päätös tutkimukseen osallistumisesta on kunkin henkilökohtainen asia.

Tutkimuslupa tulee pyytää ennen aineistonkeruun aloittamista. Jotkut tutkimusasetelma saattavat vaatia myös tutkimuseettisen ennakkoarvioinnin. Se tulee olla tehtynä ennen lupapyyntöä ja sitä haetaan omasta organisaatiosta.

Mikäli tutkimuksessa käsitellään henkilötietoja, tutkimuslupapyynnön liitteeksi tulee myös tietosuojailmoitus ja mahdollisesti vaikutustenarviointi.

Tutkijan tulee sitoutua noudattamaan tietosuojalainsäädännön määräyksiä tietojen käsittelyssä ja suojaamisessa, ja tutkimuksessa mahdollisesti syntyvät yksittäisten henkilöiden tietoja koskevat rekisterit tulee hävittää tai arkistoida lain edellyttämällä tavalla.

Tutkimusluvat myöntää tutkimuksen vararehtori.